Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Absentmelding

Wat te doen bij ziekte en verzuim?

Leerlingen zijn tijdens schooldagen beschikbaar voor schooltaken tussen 8.00 uur en 17.00 uur en volgen de lessen volgens het geldende rooster in het programma Zermelo. Roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via het persoonlijke rooster in Zermelo, de informatieschermen en de website van de school.

Ziek, medische afspraak, e.d.

Als uw kind ziek is of een medische afspraak heeft, meldt u dat voor 8:00 uur via de Antonius app (onder kopje Formulieren). Indien u nog niet over de Antonius app beschikt, kun u ook een mail sturen naar openleercentrum@carmelcollegegouda.nl. U geeft de reden van afwezigheid aan en een telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Onze onderwijsassistenten kunnen u zo altijd bereiken voor controle van de melding. Konden we u niet bereiken? Dan ontvangt u een mail en vragen wij u binnen 48 uur contact op te nemen met de teamleider of leerlingcoördinator. Als er geen controle mogelijk is, is uw kind ongeoorloofd afwezig en is de 4-8-12 regeling van leerplicht van kracht.

Als uw kind weer beter is, meldt u dit ook per email. Via ons SOMToday Ouderportaal kunt u volgen of de ziekmelding verwerkt is.

Als uw kind gedurende de dag ziek wordt, meldt hij/zij dat bij de leerling-coördinator (klas 1 t/m 3) of de teamleider (klas 4 t/m 6). In overleg met de ouders wordt besloten of de leerling naar huis kan of op school moet blijven.

Niet mee kunnen doen met lichamelijke opvoeding (LO)
Als er een reden is om de lessen LO niet mee te maken, meldt de leerling zich bij de teamleider met een brief van een ouder en eventueel van een arts of fysiotherapeut. De teamleider bepaalt waar de leerling tijdens die les heen moet. De leerling zal in principe in de gymles aanwezig zijn, eventueel met een aangepaste taak, tenzij de teamleider anders bepaalt.

Bijzonder verlof
Zes weken voor de bedoelde datum of periode van vrijstelling moet het verlof aangevraagd worden bij de leerlingcoördinator brugklas, leerlingcoördinator klas 2/3 of teamleider bovenbouw. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school. Voor het toekennen van extra verlof geeft de leerplichtwet richtlijnen; deze richtlijnen staan op de www.leerplicht.net.
Zie formulier voor aanvragen van verlof

Een leerling die zonder geldige reden lessen verzuimt, wordt geregistreerd en gestraft. Hiervoor gelden overheidsrichtlijnen. 

Coronabeleid start schooljaar 21-22