Bring Your Own Device (BYOD)

Informatie- en computertechnologie is niet weg te denken uit modern onderwijs. Het gebruik van digitale leermiddelen en de daarbij behorende devices wordt op school gestimuleerd en meer en meer geïntegreerd in de lespraktijk van allerlei vakken. 

In de praktijk blijkt dat het een meerwaarde is wanneer een leerling altijd beschikt over een laptop en te allen tijde toegang heeft tot de digitale leermiddelen en opdrachten e.d. zowel thuis als op school. Voor wat betreft de hardware werken wij met het principe ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). Mocht uw zoon of dochter geen eigen laptop hebben, dan kunnen er afspraken met school gemaakt worden over het lenen van een laptop. Deze laptop blijft van school en kan alleen op school gebruikt worden, dus niet mee naar huis worden genomen.

Kijk hier voor de meestgestelde vragen over laptops op school.