Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

CITO VAS

Toets 0 t/m 3 is onderdeel van het Cito Volgsysteem voor voortgezet onderwijs. Met een of meer toetsen van dit systeem kan de school de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker.

Met de toetsen kan de school nagaan hoe goed uw zoon of dochter de leerstof beheerst ten opzichte van andere leerlingen die op hetzelfde niveau functioneren. Op die manier krijgt de school inzicht in waar uw kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Blijkt onverhoopt dat uw zoon of dochter een voorsprong of lichte achterstand heeft op een bepaald gebied qua kennis of vaardigheid, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen. Zo krijgt uw kind de beste kans om van zijn schoolloopbaan een succes te maken.

De toetsen
Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw kind in beeld:
• Toets 0 aan het begin van de eerste klas
• Toets 1 tegen het eind van de eerste klas
• Toets 2 halverwege of aan het eind van de tweede klas
• Toets 3 tegen het eind van de derde klas

Wat wordt getoetst?
In de toetsen zijn de volgende vaardigheden opgenomen:
• Nederlands leesvaardigheid
• Nederlands woordenschat
• taalverzorging
• Engels leesvaardigheid
• Engels woordenschat
• rekenen/wiskunde

Hoe werkt het?
De school bepaalt of alle onderdelen van een toets worden afgenomen. Het complete pakket bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Alle opgaven zijn meerkeuzevragen. Uw kind streept het antwoord aan op een antwoordblad. Het is niet nodig om voor de toetsen te oefenen.

Overzichtelijke leerlingrapporten
De school van uw kind stuurt de antwoorden van de toetsen na afname naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school overzichtelijke leerlingrapporten. Die geven aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt. Zo weten u en de school hoe uw kind ervoor staat.
Bent u benieuwd hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met andere leerlingen? Dat ziet u op het leerlingrapport.
Boven elke kolom op het leerlingrapport ziet u een schooltype staan. Ook het schooltype van uw kind staat daarbij. Bij elke kolom staat onder het kopje Percentiel een score. Die score geeft aan hoe uw kind in het schooltype dat bij die kolom hoort, gescoord heeft vergeleken met andere kinderen van dat schooltype.

Een voorbeeld: heeft uw kind in de kolom vmbo kb bij taalverzorging een percentielscore van 64,
dan heeft 37% van de leerlingen van dit schooltype een hogere score dan uw kind en 63% een lagere score. In de andere kolommen is de percentielscore anders omdat de score van uw kind in die kolommen vergeleken wordt met de scores van kinderen uit een ander schooltype dan dat van uw kind. Maakt uw kind in dezelfde of in de volgende klas opnieuw een toets van het volgsysteem dan kunt u met de ‘vaardigheidsscore’ op de leerlingrapporten de toetsresultaten van uw kind met elkaar vergelijken. Zo ziet u of uw kind vooruitgaat of niet.

Op de achterkant van het rapport vindt u een korte uitleg en een beschrijving van de gebruikte afkortingen.

Meer informatie
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over Toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem?
De school vertelt u er graag meer over. Of kijk op www.cito.nl.

Toets 0 t/m 3: een samenhangende serie toetsen voor klas 1, 2 en 3
Wat kan de school met Toets 0 t/m 3?
• het niveau bepalen van hun leerlingen op kernvaardigheden
• de prestaties van hun leerlingen volgen
• de resultaten vergelijken met de referentieniveaus voor taal en rekenen
• de kwaliteit van hun onderwijs in kaart brengen

Referentieniveaus taal en rekenen