CITO VAS

Toets 0 t/m 3 is onderdeel van het Cito Volgsysteem voor voortgezet onderwijs. Met een of meer toetsen van dit systeem kan de school de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker.

Met de toetsen kan de school nagaan hoe goed uw zoon of dochter de leerstof beheerst ten opzichte van andere leerlingen die op hetzelfde niveau functioneren. Op die manier krijgt de school inzicht in waar uw kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Blijkt onverhoopt dat uw zoon of dochter een voorsprong of lichte achterstand heeft op een bepaald gebied qua kennis of vaardigheid, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen. Zo krijgt uw kind de beste kans om van zijn schoolloopbaan een succes te maken.

De toetsen
Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw kind in beeld:
• Toets 0 aan het begin van de eerste klas
• Toets 1 tegen het eind van de eerste klas
• Toets 2 halverwege of aan het eind van de tweede klas
• Toets 3 tegen het eind van de derde klas

Wat wordt getoetst?
In de toetsen zijn de volgende vaardigheden opgenomen:
• Nederlands leesvaardigheid
• Nederlands woordenschat
• taalverzorging
• Engels leesvaardigheid
• Engels woordenschat
• rekenen/wiskunde

Hoe werkt het?
De school bepaalt of alle onderdelen van een toets worden afgenomen. Het complete pakket bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Alle opgaven zijn meerkeuzevragen. Uw kind streept het antwoord aan op een antwoordblad. Het is niet nodig om voor de toetsen te oefenen.

Overzichtelijke leerlingrapporten
De school van uw kind stuurt de antwoorden van de toetsen na afname naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school overzichtelijke leerlingrapporten. Die geven aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt. Zo weten u en de school hoe uw kind ervoor staat.
Bent u benieuwd hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met andere leerlingen? Dat ziet u op het leerlingrapport.
Boven elke kolom op het leerlingrapport ziet u een schooltype staan. Ook het schooltype van uw kind staat daarbij. Bij elke kolom staat onder het kopje Percentiel een score. Die score geeft aan hoe uw kind in het schooltype dat bij die kolom hoort, gescoord heeft vergeleken met andere kinderen van dat schooltype.

Een voorbeeld: heeft uw kind in de kolom vmbo kb bij taalverzorging een percentielscore van 64,
dan heeft 37% van de leerlingen van dit schooltype een hogere score dan uw kind en 63% een lagere score. In de andere kolommen is de percentielscore anders omdat de score van uw kind in die kolommen vergeleken wordt met de scores van kinderen uit een ander schooltype dan dat van uw kind. Maakt uw kind in dezelfde of in de volgende klas opnieuw een toets van het volgsysteem dan kunt u met de ‘vaardigheidsscore’ op de leerlingrapporten de toetsresultaten van uw kind met elkaar vergelijken. Zo ziet u of uw kind vooruitgaat of niet.

Op de achterkant van het rapport vindt u een korte uitleg en een beschrijving van de gebruikte afkortingen.

Meer informatie
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over Toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem?
De school vertelt u er graag meer over. Of kijk op www.cito.nl.

Toets 0 t/m 3: een samenhangende serie toetsen voor klas 1, 2 en 3
Wat kan de school met Toets 0 t/m 3?
• het niveau bepalen van hun leerlingen op kernvaardigheden
• de prestaties van hun leerlingen volgen
• de resultaten vergelijken met de referentieniveaus voor taal en rekenen
• de kwaliteit van hun onderwijs in kaart brengen

Referentieniveaus taal en rekenen