Vrijstellingsformulieren

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. U kunt verlof aanvragen met onderstaand formulier. Het formulier kan daarna verstuurd worden naar de teamleider van het leerjaar. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school.

Brugklassen: m.zwolle@carmelcollegegouda.nl
Klassen 2: s.schuttelaar@carmelcollegegouda.nl
Klassen 3: d.meijer@carmelcollegegouda.nl
Klassen 4 en 5 havo: m.rutte@carmelcollegegouda.nl  
Klassen 4, 5 en 6 vwo: o.vanbeek@carmelcollegegouda.nl

Vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie Vrijstelling gewichtige omstandigheden