Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Update 15 mei

Beste ouders en leerlingen,

Je bent natuurlijk benieuwd hoe het onderwijs eruit gaat zien vanaf 2 juni. En hoe de bevordering naar het volgende leerjaar zal gaan. Hoe gaat het met toetsen de komende periode? Allemaal vragen waarvan wij begrijpen dat je er zo snel mogelijk een antwoord op wilt. Net als alle andere VO-scholen zijn wij druk bezig met de uitwerking van de organisatie van het onderwijs na 2 juni en het bepalen van de bevorderingssystematiek, met oog voor de situatie waarin we onderwijs hebben gegeven in deze tijd, naar het leerjaar 2020-2021.

Back to school na het Pinksterweekeinde

We zijn druk bezig het rooster aan te passen zodat alle leerlingen waar mogelijk 2 dagen per week lessen op school kunnen volgen. Voor het pinksterweekeinde ontvangen de leerlingen hun definitieve groepsindeling en rooster voor de periode vanaf 2 juni t/m 10 juli.  We hebben alle lokalen opgemeten en bekeken hoeveel leerlingen er in passen met in achtneming van de 1,5 meter afstand. We gaan ook lessen in o.a. de gymzalen verzorgen, m.n. in de bovenbouw (klas 4 en 5).

Onderbouw (klas 1-2-3)

De meeste klassen kunnen in twee groepen worden gedeeld, waarbij de ene groep in de even en de andere groep in de oneven weken naar school komt. We hanteren je eigen rooster in Zermelo maar beperken de lestijd tot 30 minuten uitleg per les. In de middag blijft er zo tijd voor leerlingen die extra uitleg nodig hebben of andere schoolactiviteiten. Huiswerk en verwerkingsopdrachten maak je ’s middags thuis. Of het mogelijk is met 1,5 meter en de RIVM richtlijnen LO lessen en bijvoorbeeld MMM’s in te roosteren wordt nog onderzocht. Zo creëren we rust, duidelijkheid en structuur voor onze leerlingen.

Bovenbouw

In de bovenbouw is het hanteren van de systematiek zoals beschreven bij de onderbouw lastig. Daar volgen leerlingen niet meer dezelfde vakken in de jaarlaag. Hoe dit eruit gaat zien? Daar hopen we   volgende week meer over te kunnen vertellen.

Bevorderen

Volgende week maken wij, na overleg met de medezeggenschapsraad, bekend hoe wij als school omgaan met bevordering naar het volgende schooljaar en de toetsing na 2 juni.

Opvang voor Vitale beroepen en kwetsbare groepen blijft

Mocht u gebruik maken van deze opvang dan vragen wij vriendelijk dit te melden bij de tutor voor 26 mei.

Indien er vragen zijn dan kunnen die altijd worden gemaild aan tutoren of teamleiders.

Prettig weekend!

Ank Brent MSc
Rector CCG