Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Update 20 mei

Beste ouders en leerlingen,

Het hemelvaartweekend staat voor de deur en op 4 juni horen onze examenleerlingen officieel de uitslag van hun examen. Daarover ontvangen de examenleerlingen een aparte brief. Voor alle andere leerlingen starten de lessen weer na het Pinksterweekend. Tot aan de zomervakantie (10 juli) volgen de leerlingen de lessen in een tweewekelijkse cyclus, zoals vorige week toegelicht.

Back to school na het pinksterweekend
Volgende week wordt de groepsindeling bekend gemaakt en komt het rooster online. Daarbij sturen we ook een toelichting. Je weet dan precies hoe het werkt vanaf 2 juni!

Vervoer voor leerlingen die normaal met het OV-reizen en niet met de fiets de school kunnen bereiken
Zoals aangegeven door de overheid moet de gemeente in overleg met de VO-scholen op zoek naar een oplossing om het vervoer te regelen voor deze leerlingen. We houden u op de hoogte. Daarbij blijft de fiets, waar mogelijk, de voorkeur als vervoersmiddel.

Bevorderen en toetsen
Leerlingen ontvangen voor 2 juni een voorlopig plaatsingsadvies gebaseerd op de tot nu toe bekende gegevens (resultaten t/m half maart, inzet en werkhouding, CITO ( indien van toepassing), eerdere tutor of coachbrieven en gemaakte opdrachten tijdens Corona). Hierbij een toelichting op de adviezen:

1. Over naar het volgende leerjaar: Je bent bevorderd, mits je actief blijft participeren in de online en fysieke lessen (opdrachten maken en niveautoetsen maken hier onderdeel van uit). Houd je je niet aan deze afspraak dan vindt heroverweging van dit advies plaats**
2. Doubleren: Op dit moment heb je een doubleren advies ontvangen: of we dit handhaven toetsen we aan het einde van het schooljaar
3. Afstroom: Op dit moment heb je een afstroomadvies ontvangen: of we dit handhaven toetsen we aan het einde van het schooljaar

**Voor bovenbouw (4 havo en 4 en 5 vwo) geldt het volgende:
Over naar het volgende leerjaar: Je bent bevorderd mits je actief blijft participeren in de lessen online en fysiek én de noodzakelijke eindtoetsen, opdrachten en schoolexamens voldoende afrondt. Houd je je niet aan deze afspraak dan vindt heroverweging van dit advies plaats.

De tutor/coach neemt contact op met de leerling en ouders als er sprake is van een voorlopig plaatsingsadvies 2 of 3 om het besluit toe te lichten. De schoolbrede toetsweken vervallen. Echter voor de leerlingen met een voorlopig plaatsingsadvies 2 of 3 worden aan het einde van het schooljaar wel toetsen georganiseerd. Opdrachten en niveautoetsen blijven onderdeel van het lesprogramma voor alle leerlingen en worden serieus door de leerlingen gemaakt.

Op deze wijze bieden wij de leerlingen de mogelijkheid een eventuele ongunstige uitgangspositie, zoals zichtbaar in de maand maart, te repareren. Deze werkwijze maakt het mogelijk de beschikbare tijd tot aan de zomervakantie optimaal te benutten om zo onze leerlingen op niveau te krijgen zodat ze een goede start kunnen maken in het schooljaar 2020-2021.

Zomerschool
Wellicht heeft u berichten gelezen over de zomerschool. Of en hoe we die gaan inzetten beslissen we binnenkort. De zomerschool kan gebruikt worden voor een bepaalde groep leerlingen om (deels) achterstanden in te halen.
Indien er vragen zijn dan kunnen die altijd worden gemaild naar tutoren of teamleiders.

Prettig weekend!
Ank Brent MSc
Rector CCG