Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Update 8 april examens

Beste leerlingen en ouders van de examenklassen
Jullie hebben vast al gehoord of gelezen dat de slaag-zakregeling bekend is. Hieronder vind je de gemaakte afspraken vanuit het ministerie van OC&W. Je kunt uiterlijk morgen een telefoontje van je tutor verwachten maar je kunt met deze berichtgeving alvast bekijken of je geslaagd bent als je tenminste geen inhaal schoolexamens meer hebt staan! Of je naast de herkansingen gebruik wil maken van de resultaatverbeteringstoetsen (meer informatie hierover volgt) kun je met je tutor bespreken.

Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel
Eindcijfers

 • Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
 • Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
 • Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
 • Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.
 • Scholen die normaal gesproken geen SE’s afnemen voor het beroepsgerichte profielvak in het vmbo, moeten hier alsnog in voorzien, zodat er voor dit vak een eindcijfer kan worden bepaald en het vak kan worden afgesloten.
 • De smalle variant van Kunst (algemeen) kan dit jaar niet worden afgerond als er voor dit vak geen SE’s zijn afgenomen.

Weging en compensatie eindcijfers

 • Omdat er geen centraal examens worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
 • De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
  • voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6;
  • regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
  • het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
  • voor vmbo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief ckv en voor vmbo-gl en –tl moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed.    
 • Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld. 
 • De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren.

Ank Brent MSc
Rector