Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Klankbordgroepen

Wilt u meepraten als ouder over wat er zoal in het leerjaar van uw kind gebeurt? Of meedenken over de ontwikkeling van het TTO-onderwijs?

Dat kan op het Antoniuscollege in één van de klankbordgroepen. De naam zegt het al: de school klankbordt graag met ouders om met elkaar te werken aan een plezierige en leerzame schooltijd van de leerlingen. Er is een klankbordgroep voor onderbouw en een voor bovenbouw vwo/havo, een klankbordgroep voor TTO (uitsluitend voor TTO onderwerpen) en een klankbordgroep voor (hoog)begaafde leerlingen.

In de klankbordgroep wordt er vooral op klas-/jaarniveau gesproken; in beide klankbordgroepen worden niet alleen problemen besproken, maar ook ideeën uitgewisseld over beleidszaken of extra activiteiten. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen tussen een leerling en een docent aan de orde komen, daar is de tutor het aanspreekpunt voor.

Werkwijze

Van de leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat zij vanuit een positieve, opbouwend kritische houding deelnemen en bij (vrijwel) alle geplande klankbordvergaderingen (altijd op een maandagavond) aanwezig kunnen zijn. Het zijn er vijf per schooljaar, en we willen graag voldoende continuïteit en regelmatige input vanuit alle lagen. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

De agenda wordt ongeveer een week voor de vergadering opgesteld en verspreid. De secretaris zorgt voor de notulen en een korte samenvatting of stukje tekst voor de nieuwsbrief.

De vergaderdata zijn in principe in september, november, januari, maart en mei, een en ander afhankelijk van de voorjaars- en meivakantie. Exacte data kunt u op de kalender vinden.

Samenstelling

Iedere klankbordgroep streeft naar deelname van acht tot tien ouders met een representatieve vertegenwoordiging van de leerjaren. Om zoveel mogelijk alle leerjaren/stromen vertegenwoordigd te laten zijn en een goede mix te hebben van ervaren en nieuwe klankbordouders wordt iemand lid voor drie jaar. Afhankelijk van belangstelling van andere ouders, uw eigen wensen en hoe ver uw kind in zijn of haar schoolcarrière is gevorderd kunt u daarna per jaar besluiten of u aanblijft.

Aanmelden

Iedere ouder/verzorger met een kind/kinderen op het Antoniuscollege, die interesse heeft om klankbordouder te worden, kan voor meer informatie contact opnemen met degene die de klankbordgroep voorzit vanuit de school.

Klankbordgroep vwo/havo onderbouw

De school wil vooral graag inbreng en terugkoppeling van ouders over het verloop van de belangrijke processen, die leiden naar een goede keuze voor de bovenbouw. Belangrijk aandachtspunt is een goed lopende doorstroming:

 1. Een determinatieproces in het eerste leerjaar; op welk niveau hoort een leerling qua vaardigheden en inzet thuis?
 2. Vervolgens de profielkeuze in de derde klas met vakken in die leerstroom passend bij interesses en talenten van de leerling.

Er zijn vele hulpmiddelen om een goede doorstroming te bevorderen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De manier waarop school deze hulpmiddelen inzet en hoe goed dat gaat is onderwerp van gesprek in de klankbordgroepen:

 • RTTI toetsen (per vak 3 keer per jaar)
 • Regelmatige toetsen (minimaal 2 per periode per vak)
 • Studiewijzers / toets-roosters (staan op SOMtoday)
 • Persoonlijk plan van aanpak
 • Persoonlijk arrangement
 • Voorlichting LOB, profielkeuze, aanpak examenjaar
 • ERK en NRK toetsen (landelijke toetsen)
 • Naast cijfers, periodieke beoordeling op o.a. motivatie en inzet

Voorzitter: Martin Rutte (m.rutte@carmelcollegegouda.nl) 

terug naar boven

Klankbordgroep vwo/havo bovenbouw

Belangrijk thema in de vwo/havo klankbordgroep is een verder gaande verzelfstandiging van de leerling om de weg naar een succesvol eindexamen te kunne voltooien.. De voorbereiding voor het eindexamen.

Voorzitter: Arie Willem Stek (a.stek@carmelcollegegouda.nl)

terug naar boven

Klankbordgroep TTO

In de TTO klankbordgroep wordt vooral specifiek gesproken over het TweeTalig Onderwijsprogramma. Het Antoniuscollege is hiermee in 2008 begonnen in de brugklas van de havo en het vwo. Om de ontwikkeling van dit onderwijs goed te volgen, is in het eerste jaar al een klankbordgroep TTO opgericht. In 2014 hebben de eerste havo-TTO-leerlingen eindexamen gedaan en in 2015 de eerste vwo-leerlingen. 

Als er meer algemene zaken worden ingebracht door TTO-ouders, worden deze doorgegeven en besproken in de klankbordgroep vwo/havo, of als ze de hele school betreffen in de Ouderraad.

Voorzitter: Marijke Verbree (m.verbree@carmelcollegegouda.nl)

terug naar boven

Klankbordgroep HB

We komen 4 keer per jaar, meestal op maandagavond van 19.00-20.30 uur bij elkaar en bespreken inhoudelijke thema's zoals:

 • Beleid op school (Springplank voor talent);
 • Praktisch aan de slag: Nederlands / geschiedenis en Frans: hoe maak je een les "HB-proof" (hoe denken ouders hierover, welke mogelijkheden en onmogelijkheden zien zij voor docenten?);
 • Thema: hoogsensitiviteit (dit thema was aangedragen door een ouder).

Voorzitter(s): Marloes Blom en Swintha Bijl-Hordijk

Wilt u als ouder van een HB leerling aansluiten? Mail dan naar: m.blom@carmelcollegegouda.nl

terug naar boven