Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Leerproblemen

Individuele begeleiding

De tutor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De leerling kan bij de tutor terecht voor vragen over planning of werkaanpak. Als de hulpvraag te groot wordt voor de tutor, overlegt de tutor met teamleider en zorgteam hoe de leerling het beste begeleid kan worden.

Vermoeden van dyslexie of andere leerproblemen

De zorgcoördinator kan een screening doen, waaruit een advies volgt. In de brugklassen doen we standaard een dyslexiescreening. Zo nodig kan er ook een intelligentieonderzoek plaatsvinden om vast te stellen welke begeleiding het beste bij een leerling past.

Begeleiding van dyslexie, dyscalculie en anderstaligen

Indien nodig, zijn er vanaf de brugklas extra ondersteuningslessen voor taal en rekenen mogelijk. Voor anderstalige leerlingen kan via de tutor hulp op maat worden aangeboden voor bijvoorbeeld Nederlands. De leerling heeft hierbij recht op faciliteiten. Deze komen op de faciliteitenkaart te staan.

Leren leren

Als een leerling vastloopt in de aanpak voor vakken, plannen, samenvatting of in de motivatie, kan begeleiding 'Leren leren' misschien helpen. De leerling kan dit aanvragen bij de tutor.

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen wordt gecoördineerd door de hoogbegaafdencoach. Zij bespreekt de begeleidingsmogelijkheden en stemt ze af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Andere hulp bij leerproblemen

Voor andere problemen met leren, lezen, rekenen, spelling, plannen en schrijven kan de zorgcoördinator via de tutor worden benaderd. Samen bekijken we hoe we de leerling het beste kunnen helpen.