Leerproblemen

Individuele begeleiding

De tutor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De leerling kan bij de tutor terecht voor vragen over planning of werkaanpak. Als de hulpvraag te groot wordt voor de tutor, overlegt de tutor met teamleider en zorgteam hoe de leerling het beste begeleid kan worden.

Vermoeden van dyslexie of andere leerproblemen

De zorgcoördinator kan een screening doen, waaruit een advies volgt. In de brugklassen doen we standaard een dyslexiescreening. Zo nodig kan er ook een intelligentieonderzoek plaatsvinden om vast te stellen welke begeleiding het beste bij een leerling past.

Begeleiding van dyslexie, dyscalculie en anderstaligen

Indien nodig, zijn er vanaf de brugklas extra ondersteuningslessen voor taal en rekenen mogelijk. Voor anderstalige leerlingen kan via de tutor hulp op maat worden aangeboden voor bijvoorbeeld Nederlands. De leerling heeft hierbij recht op faciliteiten. Deze komen op de faciliteitenkaart te staan.

Leren leren

Als een leerling vastloopt in de aanpak voor vakken, plannen, samenvatting of in de motivatie, kan begeleiding 'Leren leren' misschien helpen. De leerling kan dit aanvragen bij de tutor.

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen wordt gecoördineerd door de hoogbegaafdencoach. Zij bespreekt de begeleidingsmogelijkheden en stemt ze af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Andere hulp bij leerproblemen

Voor andere problemen met leren, lezen, rekenen, spelling, plannen en schrijven kan de zorgcoördinator via de tutor worden benaderd. Samen bekijken we hoe we de leerling het beste kunnen helpen.

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure