Sociaal-emotionele problemen

Individuele begeleiding

Met vragen/problemen van sociaal-emotionele aard kan de leerling altijd terecht bij de mentor. De zorgcoördiantor kan eventueel verder ondersteunen. Zo nodig kan zij ook een persoonlijkheidsonderzoek doen om vast te stellen welke begeleiding het beste bij de leerling past.

Faalangstreductie training

Als een leerling erg veel moeite heeft om om te gaan met de zenuwen bij presenteren, of bij het maken van toetsen, kan een faalangstreductie training helpen hiermee om te leren gaan.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Soms is het belangrijk dat er extra duidelijke afspraken worden gemaakt met school, om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze afspraken en bijbehorende doelen zetten we in een Ontwikkelingsperspectiefplan.

Passend onderwijs

Leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag worden door hun mentor en de zorgcoördinator extra ondersteund. Een ambulant begeleider kan indien nodig extra begeleiden. De ambulant begeleider is meerdere dagen per week op school. Wij bieden verschillende arrangementen voor deze leerlingen ter ondersteuning. Meer informatie is hierover te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel, Extra ondersteuning (hoofdstuk 3).

Jeugdhulp op school

Op het Antoniuscollege hebben we ook een JOS-begeleider. Zij verleent hulp aan leerlingen die zich op school niet prettig voelen vanwege bijvoorbeeld sociale problemen of als er een lastige thuissituatie is. In ongeveer 10 begeleidingsgesprekken wordt er gewerkt aan de ondersteuningsvraag van de leerling. Indien nodig of gewenst is er contact met ouders.

GGD

Leerlingen met gezondheidsproblemen kunnen dit met de schoolarts bespreken. Leerlingen die vaak ziek zijn, verwijzen wij naar haar door. In de tweede klassen nemen wij altijd enquêtes af en hebben de leerlingen een gesprek met de schoolarts.

Evaluatie

Wanneer een leerling op school extra ondersteund wordt door het zorgteam, een begeleider passend onderwijs, de schoolarts of de JOS-medewerker is het goed om samen regelmatig te evalueren hoe het gaat. We maken aan de start van het traject afspraken hoe we contact houden en wanneer de evaluatie momenten zijn.

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure