Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Sociaal-emotionele problemen

Individuele begeleiding

Met vragen/problemen van sociaal-emotionele aard kan de leerling altijd terecht bij de mentor. De zorgcoördiantor kan eventueel verder ondersteunen. Zo nodig kan zij ook een persoonlijkheidsonderzoek doen om vast te stellen welke begeleiding het beste bij de leerling past.

Faalangstreductie training

Als een leerling erg veel moeite heeft om om te gaan met de zenuwen bij presenteren, of bij het maken van toetsen, kan een faalangstreductie training helpen hiermee om te leren gaan.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Soms is het belangrijk dat er extra duidelijke afspraken worden gemaakt met school, om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze afspraken en bijbehorende doelen zetten we in een Ontwikkelingsperspectiefplan.

Passend onderwijs

Leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag worden door hun mentor en de zorgcoördinator extra ondersteund. Een ambulant begeleider kan indien nodig extra begeleiden. De ambulant begeleider is meerdere dagen per week op school. Wij bieden verschillende arrangementen voor deze leerlingen ter ondersteuning. Meer informatie is hierover te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel, Extra ondersteuning (hoofdstuk 3).

Jeugdhulp op school

Op het Antoniuscollege hebben we ook een JOS-begeleider. Zij verleent hulp aan leerlingen die zich op school niet prettig voelen vanwege bijvoorbeeld sociale problemen of als er een lastige thuissituatie is. In ongeveer 10 begeleidingsgesprekken wordt er gewerkt aan de ondersteuningsvraag van de leerling. Indien nodig of gewenst is er contact met ouders.

GGD

Leerlingen met gezondheidsproblemen kunnen dit met de schoolarts bespreken. Leerlingen die vaak ziek zijn, verwijzen wij naar haar door. In de tweede klassen nemen wij altijd enquêtes af en hebben de leerlingen een gesprek met de schoolarts.

Evaluatie

Wanneer een leerling op school extra ondersteund wordt door het zorgteam, een begeleider passend onderwijs, de schoolarts of de JOS-medewerker is het goed om samen regelmatig te evalueren hoe het gaat. We maken aan de start van het traject afspraken hoe we contact houden en wanneer de evaluatie momenten zijn.