Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute
Dipoma-uitreiking 2015
Brugklasfeest

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

(Hoog)begaafden

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt doorgaans van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest met de WISC-III).

Enkele kenmerken van hoogbegaafde leerlingen

  • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid.
  • Zich met meerdere taken tegelijk bezig kunnen houden.
  • Buitengewoon goed geheugen.
  • Breed scala aan interesses.
  • Bijzonder gevoel voor humor.
  • Hoge mate van empathie en betrokkenheid.
  • Het veel lezen en verzamelen van informatie.
  • Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
  • Opvallend taalgebruik.
  • Creatief.

Begeleiding op maat
Het AntoniusCollege (ACG) heeft een aanbod dat zich richt op deze doelgroep. De hoogbegaafde leerling neemt op het ACG plaats in de reguliere VWO klas. Voor leerlingen die excellent presteren bieden wij vanuit deze klas gepersonaliseerd onderwijs. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de leerstof kan worden gecomprimeerd, dat er ruimte is voor een verdiepingsaanbod, dat er de mogelijkheid is voor een verbreding van het vakkenaanbod en dat twee leerjaren in één schooljaar kunnen worden doorlopen. Deze flexibiliteit van het onderwijsprogramma wordt per leerling bepaald in overleg met de teamleider.

Alle hoogbegaafde leerlingen verschillen van elkaar. Elk kind heeft unieke eigenschappen en een eigen manier van doen. Een hoogbegaafd kind hoeft helemaal geen problemen te ondervinden van hoogbegaafdheid. Het kan ook zijn dat een hoogbegaafd kind juist extra hinder ondervindt van de hoogbegaafdheid. Vaak zie je dat een hoogbegaafd kind gevoeliger is en zich meer bezig houdt met het begrijpen van de wereld om zich heen.

Het ACG kan de hoogbegaafde leerling die succesvol en zelfstandig is in zijn/haar onderwijsleerproces goed begeleiden. Voor de hoogbegaafde leerling die zich juist uitdagend opstelt, onderduikend gedrag vertoont, veel ongelijkmatigheid in prestaties laat zien of waarbij naast de hoogbegaafdheid ook sprake is van leer-, en/of gedragsproblematiek, kan de school begeleiden, tenzij de mate van de problematiek het leerproces van de groep belemmert of de leerling leerbehoeften heeft die niet in te passen zijn in het curriculum.  

Eventuele kosten
Als het hoogbegaafde kind gebruik maakt van aanvullende faciliteiten binnen de school zijn hier kosten aan verbonden. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld: een extra boekenpakket, het vak Chinees, extra begeleiding/ondersteuning in verband met de problematiek die samenhangt met de hoogbegaafdheid en specifieke verdiepingsactiviteiten. 

BPS
De school sluit met haar aanbod aan bij de uitgangspunten van het profiel UniqXL. Het ACG onderhoudt structureel contacten met de scholen die, net als het ACG, vroeger behoorden tot de Leonardocolleges.

Het ACG is (volwaardig) lid bij de Vereniging Begaafdheids Profiel Scholen (BPS).

Meer informatie bij onze zorgondersteuner
Wilt u weten wat het ACG voor uw hoogbegaafde kind kan betekenen, dan adviseren wij u om een afspraak te maken met mw. S. Hordijk, zorgondersteuner van het ACG. Wij verzoeken u voor dit gesprek het onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat uw kind hoogbegaafd is, mee te nemen.

Versneld VWO op het Antonius College?

Op 8 februari 2016 presenteerde staatssecretaris Dekker groot nieuws. Op 24 scholen in Nederland kunnen leerlingen in vijf jaar het VWO eindexamen behalen. In de versnelde VWO opleidingen is verrijking en verdieping opgenomen. Het AntoniusCollege wenst de collega's en leerlingen in deze programma's veel succes!

Op het AntoniusCollege kiezen wij echter voor maatwerk: een gepersonaliseerd onderwijstraject voor leerlingen die méér en sneller kunnen. De kracht van ons programma ligt in de individuele benadering van de leerling. Wat wil en kan déze ene leerling? Wat heeft hij of zij nodig om die ambitie en het talent te ontwikkelen? Wat is nodig aan intellectuele uitdaging, maar ook wat is nodig aan sociaal-emotionele begeleiding en ondersteuning van de studiehouding?
Onze onderwijsvisie, waarin aandacht voor de complete jonge mens in ontwikkeling centraal staat, past minder goed bij een collectief onderwijsprogramma voor (hoog-)begaafden zoals het vijfjarig VWO. Maar het Antonius blijft het Antonius: natuurlijk hebben wij leerlingen die bij ons in vijf jaar het VWO doorlopen. Op hún manier. Met onze begeleiding. Omdat het bij hén past!

terug naar boven
Springplank voor talent - versie 30-11-2016
Persbericht 24 maart 2017 - Gouda heeft haar eigen begaafdheidsprofielschool