Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Hartelijk welkom op de pagina van de ouderraad Antoniuscollege Gouda!

De Ouderraad bestaat uit betrokken ouders. De leden van de Ouderraad:

  • zijn ambassadeurs van de school tijdens de informatieavonden;
  • ondersteunen de docenten bij binnen schoolse projecten en geven de school de interne boost om in gezamenlijkheid aan de weg te timmeren;
  •  organiseren een thema-avond voor alle ouders;
  • verzorgen attenties voor gediplomeerden en personeelsleden;
  • beheren het Han van Hooff-fonds (zie Financiën).

Input en initiatieven komen zowel van de ouders als van uit school. De Ouderraad wil niet alleen een rol spelen bij vragen over de organisatie, lesinhoud, samenwerking of communicatie maar ook bij de signalering van meer praktische zaken. Aan de andere kant kan de schoolleiding of de Ouderraad ook gedachten over toekomstige ontwikkelingen polsen en bij de Ouderraad ’’in de week‘’ leggen. Wij hechten aan een goede samenwerking met de schoolleiding.

Het Antoniuscollege is onderdeel van het Carmelcollege Gouda. Iedere locatie heeft zijn eigen Ouderraad. Ons werkterrein is dus het Antoniuscollege Gouda. 

Werkwijze

Aan het einde van ieder schooljaar worden alle vergaderdata van de Ouderraad voor het aankomende jaar vastgesteld. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website en zijn ook terug te vinden in de jaaragenda van de school.

Naast reguliere vergaderingen is er éénmaal per jaar de jaarvergadering. Deze is gesplitst in een formeel deel (met verslag, verantwoording over de financiën en bestuursverkiezing) en een informatief/educatief deel waarvoor we, als het even lukt, een spreker van buiten uitnodigen. Graag horen wij van u welke onderwerpen uw interesse hebben, want ook hier geldt: uw mening telt en wij kunnen er mee aan de slag! De jaarvergadering is bij voorkeur in het najaar.

Wat doet de Ouderraad niet?
De Ouderraad houdt zich niet bezig met overkoepelende beleidsmatige zaken. Besluiten over formatie, locatiekeuze, inzet gelden, klassenverdeling, etc. worden besproken in de medezeggenschapsraad (MR). De Ouderraad heeft desgevraagd een klankbordfunctie, b.v. voor de Medezeggenschapsraad (MR). Ook kunnen zij met initiatieven komen en deze aan hen voordragen, het is dan aan de MR of daar vervolgens uitvoering aan wordt gegeven.

De Ouderraad kan ook geen individuele problemen voor u oplossen. Individuele problemen van ouders/verzorgers en leerlingen kunt u het beste bespreken met de tutor van uw kind of de teamleider. De Ouderraad is bedoeld voor algemene zaken waar meer/alle leerlingen en ouders mee te maken hebben. Wel kunnen wij u naar de juiste persoon of instantie verwijzen.

terug naar boven

Financiën

Sinds 18 januari 2013 is de Ouderraad de formele Vereniging Ouderraad Antoniuscollege. De school vraagt u ieder jaar of u wilt bijdragen aan activiteiten dat schooljaar. De Ouderraad beheert deze (vrijwillige) ouderbijdrage.

Met deze ouderbijdragen kan de Ouderraad ook financieel een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de totstandkoming van projecten, aanschaf van materialen of voorlichtingsavonden voor onze kinderen. Zo is er bijgedragen aan gordijnen voor het toneel en aan attenties voor gediplomeerden en personeelsleden. De schoolleiding, leraren, ouders en leerlingen kunnen hiervoor een aanvraag doen.

Voor de richtlijnen m.b.t. de aanvragen/besteding van de ouderbijdrage zie het bestand onderaan deze pagina.

Han van Hooff-fonds
De bijdrage aan het Han van Hooff-fonds is vastgesteld op € 1,- per leerling. Dit fonds is vernoemd naar een (voormalig) docent van school en is bedoeld om, daar waar dat nodig is, een bijdrage te leveren in de extra kosten voor specifieke leerbehoeften van een individuele leerling als ouders deze zelf niet kunnen betalen èn als andere fondsen, van bijvoorbeeld de Gemeente Gouda, hier ook niet in kunnen voorzien. Ouders en leerlingen kunnen met ondersteuning van en altijd via de schoolleiding hiervoor een aanvraag doen. De schoolleiding zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden. De richtlijnen/het aanvraagformulier vindt u onder aan deze pagina.

terug naar boven

Organisatie

De leden van de Ouderraad stellen zich voor:

Vacature (voorzitter)

Annemarie van der Velden  (secretaris/penningmeester a.i.) 
Ik ben moeder van twee dochters, waarvan de jongste in 2014 hier aan het vwo begonnen is. Onze oudste dochter heeft inmiddels haar diploma gehaald.

Op de basisschool merkte ik dat onze kinderen het prettig vonden als wij als ouders actief bij hun school betrokken waren. Daar ben ik o.a. lid van de oudervereniging geweest. Het heeft mij veel plezier gegeven, en inzicht in wat er bij het basisonderwijs komt kijken. Ik ben nu ook graag lid van de Ouderraad en probeer daar met een positieve houding, maar ook kritisch, met de schoolleiding mee te denken.

Suzanne Bakker

Ik ben Suzanne Bakker. Moeder van 3 zoons, waarvan de oudste in 2018 is begonnen op het Antonius. Graag wilde ik ook bij deze nieuwe school weer betrokken zijn, net als op de basisschool. Ik vind het altijd fijn om ook de andere kant van scholen en bedrijven te zien. Hierdoor ben ik al in verschillende MR’s, besturen en werkgroepen beland. Om ook nu weer betrokken te zijn bij de school ben ik in de Ouderraad gegaan.

Ik hoop hier met de school mee te kunnen denken en samen met school te kijken naar de dingen die nodig zijn.

Amy Janssen Brennan
Ik ben moeder van drie kinderen, twee zonen en een dochter. Mijn jongste zoon is in september 2018 begonnen in de VWO TTO brugklas van het Antonius College. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de toelating van studenten bij Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en heb ik hierdoor veel interesse in het onderwijs. Ik ben lid geworden van de Ouderraad omdat ik graag een kijkje achter de schermen van school wil nemen, en actief mee wil denken bij verbeteringen en veranderingen. 

Irén Dibble
Ik ben de moeder van 2 dochters waarvan de jongste in 2019 in de TTO brugklas is begonnen. Onze dochters zijn in het buitenland opgegroeid en ik heb dus ook een andere manier van onderwijs gezien. Samen met andere moeders hebben wij daar de Vrienden van de School opgericht en later was ik ook de voorzitter van Raad van Bestuur van de Academy (school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 3 – 19 jaar). Wij hebben daar veel schoolevenementen georganiseerd. Ik heb de school daar met een Nederlandse school gelinkt en daar met veel plezier met de schoolleider van de bovenbouw  materiaal omgezet zodat het geschikt en acceptabel was voor de school en het onderwijssysteem daar. Zelf heb ik meer ervaring in het maken van trainingsmateriaal en het geven van trainingen voor volwassenen. Ik vind het erg leuk om mee te denken over onderwijs en hoe het samen vanuit allerlei perspectieven een beter en gezonder systeem te maken waarin leerlingen zich voluit kunnen ontplooien.  

terug naar boven
Richtlijnen reserve ouderraad ACG
Han van Hooff-fonds