Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Downloads

Aanmeldingsformulier brugklas
Anti-pest protocol
Brochure 2017 2018
Digitale veiligheid en hoe hoort het eigenlijk?
Locatiereglement
Referentieniveaus taal en rekenen
Schoolgids Antoniuscollege Gouda 2017-2018
SOMToday voor ouders

Aanmelden – Ga direct naar deze pagina.

Aanmeldformulier brugklas

Aanmelden – Ga direct naar deze pagina.

Inschrijfformulier brugklas
Welke brugklassen heeft het Antoniuscollege?

Persoonlijk onderwijs – Ga direct naar deze pagina.

Staatsdiploma Frans "DELF-scolaire" op het Antonius

Bevorderingsrichtlijnen – Ga direct naar deze pagina.

Bevorderings en instroomrichtlijnen

Een 10 voor Europa – Ga direct naar deze pagina.

16 maart 2017: Dag van de kunsten & dag van Europa

Brieven en handleidingen voor ouders – Ga direct naar deze pagina.

Inloggen SOMToday
GPR voorlichting
GPR presentatie Bovenbouw TTO
Profielwerkstuk voorbeelden onderwerpen
Profielwerkstuk beoordelingsrubric
CITO Toelichting VAS-toetsen
TTO in de bovenbouw
IB presentatie bovenbouw TTO

TTO – Ga direct naar deze pagina.

Folder Tweetalig Onderwijs
IB presentatie bovenbouw TTO
GPR presentatie bovenbouw TTO
Uitleg Global Perspectives and Independent Research
Terms and Conditions for taking exams
Verklaring van afkortingen

Leerlingbegeleiding – Ga direct naar deze pagina.

Folder Bijzondere begeleiding
Dyslexiebeleid Antoniuscollege
Dyscalculiebeleid Antoniuscollege
Schoolondersteuningsprofiel swv MHR ACG voorjaar 2016

Technasium – Ga direct naar deze pagina.

Technasiumfolder Antoniuscollege
Technasiumfolder Stichting Technasium
Wat kun je na je havo in de techniek?
Wat kun je na vwo in de techniek?

CITO VAS – Ga direct naar deze pagina.

Referentieniveaus taal en rekenen

Financiën – Ga direct naar deze pagina.

Procedure aanvraag vermindering verplichte ouderbijdragen
Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

Klankbordgroepen – Ga direct naar deze pagina.

Verslag thema-avond Het Puberbrein

Gebruik electronische informatie – Ga direct naar deze pagina.

Gebruik electronische informatie

(Hoog)begaafden – Ga direct naar deze pagina.

Springplank voor talent
Persbericht 24 maart 2017 - Gouda heeft haar eigen begaafdheidsprofielschool

Medezeggenschapsraad – Ga direct naar deze pagina.

MR Reglement Carmelcollege Gouda
Agenda 27 november 2017
Agenda 30 oktober 2017
Besluitenlijst MR 18 januari 2016
MR jaarverslag 2015-2016

Nieuwsbrieven – Ga direct naar deze pagina.

Nieuwsbrief augustus 2017
Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuwsbrief november 2017

Ouderraad – Ga direct naar deze pagina.

Jaarbericht november 2014
Han van Hooffonds

Stichting Carmelcollege – Ga direct naar deze pagina.

Integriteitscode Stichting Carmelcollege

Presentaties – Ga direct naar deze pagina.

Informatieavond 5 havo/6 vwo 25 september 2017
Global Perspectives voorlichting ouders
Presentatie BMO en O&O april 2018

Schoolgids 2017-2018 – Ga direct naar deze pagina.

Schoolgids Antoniuscollege Gouda 2017-2018

Schoolnota – Ga direct naar deze pagina.

Schoolnota 2017 - 2018

Schoolplan – Ga direct naar deze pagina.

Schoolplan Carmelcollege Gouda

School- en huisregels – Ga direct naar deze pagina.

Anti-Pestprotocol
Leerlingenreglement
Protocol behandeling seksueel misbruik en seksuele intimidatie
Protocol communicatie gescheiden ouders
Examenreglement
Digitale veiligheid en hoe hoort het eigenlijk?
Locatiereglement
Verzuimprotocol Antoniuscollege Gouda

Slim software – Ga direct naar deze pagina.

Handleiding bestellen Slim software

Vrijstellingsformulieren – Ga direct naar deze pagina.

Vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie
Vrijstelling gewichtige omstandigheden

Faciliteiten en zorgpas – Ga direct naar deze pagina.

Zorgpassen

Medewerkers – Ga direct naar deze pagina.

Emailadressen medewerkers

Informatieavond keuze BMO of O&O – Ga direct naar deze pagina.

Presentatie BMO en O&O