Leerlingbegeleiding op het Antoniuscollege Gouda

Op het Antoniuscollege hebben we persoonlijk onderwijs hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk elke leerling niet alleen een algemene ontwikkeling mee te geven, maar ook de mogelijkheid te geven om zich op andere vlakken te ontwikkelen. We hechten daarom aan een breed onderwijsaanbod, met als hoofdstromingen tweetalig onderwijs (TTO), Technasium en Breed, en bieden de leerlingen daarnaast elk jaar de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal MMM’s (Meer Magische Momenten). Om de leerlingen goed te begeleiden in het maken van deze keuzes en om hen te helpen zo succesvol mogelijk de middelbare school te doorlopen, hebben we ervoor gekozen om alle tutoren op te leiden in het voeren van coachingsgesprekken.

Tweede tutorles

Op de meeste scholen hebben leerlingen in de onderbouw elke week een tutorles, maar op het Antoniuscollege hebben we ervoor gekozen om een tweede tutorles in te roosteren. Dit extra uur wordt niet klassikaal ingevuld, maar met individuele coachingsgesprekken van 10 à 15 minuten. Elke leerling heeft dus om de paar weken een gesprek met zijn of haar tutor. Deze coachingsgesprekken worden gevoerd volgens een Zweeds onderwijsconcept: Kunskapsskolan Education (KED). Dit model is erop gericht leerlingen te ondersteunen bij het stellen van doelen, zowel voor de korte als de langere termijn.

Doelen stellen

Hoe werkt dat in de praktijk? Allereerst begint elk schooljaar met een verwachtingsgesprek, waarin leerling, tutor én ouders bespreken wat de leerling het komend jaar wil bereiken. Dit kan zo breed zijn als “ik wil over naar 2 havo”, of zo specifiek als “ik wil leren plannen”. Met dat doel in het achterhoofd, voert de tutor coachingsgesprekken met de leerling. Zeker in het begin zal de tutor hierin wat meer sturend zijn, maar het doel is vooral de leerling te stimuleren kleine doelen te stellen die helpen te bereiken wat hij of zij wil. Het feit dat elk gesprek hetzelfde ritme heeft, helpt de leerling om steeds meer zelf doelgericht aan de slag te gaan. De rol van de tutor wordt na verloop van tijd steeds meer ondersteunend.

De centrale vragen van het coachingsgesprek zijn:

  • Hoe is het de afgelopen weken gegaan?
  • Wat wil je de komende weken bereiken?
  • Hoe ga je dat aanpakken?

Leren plannen

Een goed en veelvoorkomend voorbeeld is de vraag om te leren plannen. In gesprek met een brugklasleerling komt naar voren dat hij moeite heeft met het plannen van zijn leerwerk. Op de basisschool hoefde hij eigenlijk nooit lang te leren, en was het voldoende om de avond van te voren de stof een keer door te lezen. De tutor zal vooral vragen blijven stellen: hoe lang van te voren denk je dat je nu moet beginnen met leren? Hoe kan je jezelf helpen om dit te onthouden? Heb je hier hulp bij nodig? Aan het einde van het gesprek ligt er een plan: elke week plant de leerling voortaan zijn leerwerk in zijn agenda, en laat hij dit aan de tutor zien ter controle.

Bij het volgende gesprek met deze leerling bespreekt de tutor met hem hoe dit bevallen is, of er nog dingen verbeterd kunnen worden, en stelt de brugklasleerling een nieuw of aangepast doel.

Betrokkenheid ouders

Ouders blijven bij dit proces betrokken: elke periode worden ze op de hoogte gesteld van de voortgang van hun kind door middel van een tutorbrief. Dit is bewust anders dan een rapport, omdat de cijfers op elk moment via SOMtoday bekeken kunnen worden; het is een persoonlijk verhaal over de voortgang van de leerling, waarin wordt besproken welke stappen hij of zij al gezet heeft. Indien daar aanleiding voor is, volgt er dan opnieuw een gesprek met ouders, leerling en tutor waarin de doelen besproken worden en waar nodig afspraken gemaakt worden om de leerling verder te helpen. In de coachingsgesprekken worden deze doelen en afspraken weer geconcretiseerd en geëvalueerd, en zo is de cirkel rond.

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure