Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Leerlingbegeleiding op het Antoniuscollege Gouda

Op het Antoniuscollege hebben we persoonlijk onderwijs hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk elke leerling niet alleen een algemene ontwikkeling mee te geven, maar ook de mogelijkheid te geven om zich op andere vlakken te ontwikkelen. We hechten daarom aan een breed onderwijsaanbod, met als hoofdstromingen tweetalig onderwijs (TTO), Technasium en Breed, en bieden de leerlingen daarnaast elk jaar de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal MMM’s (Meer Magische Momenten). Om de leerlingen goed te begeleiden in het maken van deze keuzes en om hen te helpen zo succesvol mogelijk de middelbare school te doorlopen, hebben we ervoor gekozen om alle tutoren op te leiden in het voeren van coachingsgesprekken.

Tweede tutorles

Op de meeste scholen hebben leerlingen in de onderbouw elke week een tutorles, maar op het Antoniuscollege hebben we ervoor gekozen om een tweede tutorles in te roosteren. Dit extra uur wordt niet klassikaal ingevuld, maar met individuele coachingsgesprekken van 10 à 15 minuten. Elke leerling heeft dus om de paar weken een gesprek met zijn of haar tutor. Deze coachingsgesprekken worden gevoerd volgens een Zweeds onderwijsconcept: Kunskapsskolan Education (KED). Dit model is erop gericht leerlingen te ondersteunen bij het stellen van doelen, zowel voor de korte als de langere termijn.

Doelen stellen

Hoe werkt dat in de praktijk? Allereerst begint elk schooljaar met een verwachtingsgesprek, waarin leerling, tutor én ouders bespreken wat de leerling het komend jaar wil bereiken. Dit kan zo breed zijn als “ik wil over naar 2 havo”, of zo specifiek als “ik wil leren plannen”. Met dat doel in het achterhoofd, voert de tutor coachingsgesprekken met de leerling. Zeker in het begin zal de tutor hierin wat meer sturend zijn, maar het doel is vooral de leerling te stimuleren kleine doelen te stellen die helpen te bereiken wat hij of zij wil. Het feit dat elk gesprek hetzelfde ritme heeft, helpt de leerling om steeds meer zelf doelgericht aan de slag te gaan. De rol van de tutor wordt na verloop van tijd steeds meer ondersteunend.

De centrale vragen van het coachingsgesprek zijn:

  • Hoe is het de afgelopen weken gegaan?
  • Wat wil je de komende weken bereiken?
  • Hoe ga je dat aanpakken?

Leren plannen

Een goed en veelvoorkomend voorbeeld is de vraag om te leren plannen. In gesprek met een brugklasleerling komt naar voren dat hij moeite heeft met het plannen van zijn leerwerk. Op de basisschool hoefde hij eigenlijk nooit lang te leren, en was het voldoende om de avond van te voren de stof een keer door te lezen. De tutor zal vooral vragen blijven stellen: hoe lang van te voren denk je dat je nu moet beginnen met leren? Hoe kan je jezelf helpen om dit te onthouden? Heb je hier hulp bij nodig? Aan het einde van het gesprek ligt er een plan: elke week plant de leerling voortaan zijn leerwerk in zijn agenda, en laat hij dit aan de tutor zien ter controle.

Bij het volgende gesprek met deze leerling bespreekt de tutor met hem hoe dit bevallen is, of er nog dingen verbeterd kunnen worden, en stelt de brugklasleerling een nieuw of aangepast doel.

Betrokkenheid ouders

Ouders blijven bij dit proces betrokken: elke periode worden ze op de hoogte gesteld van de voortgang van hun kind door middel van een tutorbrief. Dit is bewust anders dan een rapport, omdat de cijfers op elk moment via SOMtoday bekeken kunnen worden; het is een persoonlijk verhaal over de voortgang van de leerling, waarin wordt besproken welke stappen hij of zij al gezet heeft. Indien daar aanleiding voor is, volgt er dan opnieuw een gesprek met ouders, leerling en tutor waarin de doelen besproken worden en waar nodig afspraken gemaakt worden om de leerling verder te helpen. In de coachingsgesprekken worden deze doelen en afspraken weer geconcretiseerd en geëvalueerd, en zo is de cirkel rond.