Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Berichtgeving omtrent Coronavirus

Beste leerling(en), ouder(s)/verzorger(s),

Zoals jullie weten is het Coronavirus COVID-19 in Nederland gesignaleerd. Net als jullie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Het bestuur van onze school heeft een team samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt en indien nodig maatregelen treft. Zij laten zich daarbij leiden door adviezen van deskundigen uit betrouwbare bronnen, zoals RIVM en GGD.

Maatregelen
Op basis van de informatie van dit moment heeft het College van Bestuur vandaag besloten tot de volgende maatregelen, die met onmiddellijke ingang gelden:

Alle reizen met leerlingen en/of medewerkers naar gebieden in de maand maart die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worden uitgesteld of geannuleerd). Annuleringskosten voor ouders en leerlingen op basis van dit reisadvies van Buitenlandse Zaken worden vergoed. We communiceren volgende week over de afhandeling ervan. We bekijken per week of en met welke termijn de annuleringsperiode wordt uitgebreid. We begrijpen dat dit een teleurstelling is, maar we vinden het niet verstandig om op dit moment met leerlingen en/of collega’s op reis te gaan naar deze gebieden.

Conform het advies van de Rijksoverheid leerlingen en medewerkers die de afgelopen 14 dagen in gebieden zijn geweest die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én die ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van luchtwegklachten én koorts) moeten 2 weken thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en de regionale GGD. Mocht dit aan de orde zijn, meld dit dan bij de schoolleiding.

In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) of medewerker(s) geldt een onmiddellijke meldplicht bij de schoolleiding. Er zullen dan direct enkele protocollen in werking treden. Uiteraard stellen we jullie op de hoogte als dit voorkomt.

Verder vragen we je om thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en andere persoonlijke hygiëne.

Communicatie en informatie
Indien nodig voorziet de schoolleiding je van informatie over eventuele andere maatregelen. Mocht je vragen, tips of opmerkingen hebben dan kun je die kwijt bij je teamleider.

Met vriendelijke groet,
Mevr. A. Brent MSc
Rector