Leerroute Technasium

Als je kiest voor het Technasium, volg je havo, vwo of gymnasium met het vak Onderzoek & Ontwerpen, afgekort O&O. De verzamelnaam Technasium staat voor de afdeling in onze school waarin je tijdens de verschillende projecten een verbinding maakt met de bèta vakken zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, MMM Techniek en MMM media & games etc. Maar ook Nederlands en economie horen daarbij.

In de linkerkolom kun je een keuze maken waar je meer over wilt weten binnen het Technasium.