Leerroute Technasium

Als je kiest voor het Technasium, volg je havo, vwo of gymnasium met het vak Onderzoek & Ontwerpen, afgekort O&O. De verzamelnaam Technasium staat voor de afdeling in onze school waarin we tijdens de verschillende projecten een verbinding maken met de bèta vakken zoas wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, MMM Techniek en MMM media & games etc. Maar ook Nederlands en economie horen daarbij.

In de linkerkolom kun je een keuze maken waar je meer over wilt weten binnen het Technasium.