Wat is de meerwaarde van het Technasium voor mijn kind?

Competentieontwikkeling
Als technasiumleerling ontwikkel je verschillende competenties. Zo blijkt dat technasiumleerlingen communicatief, ondernemend, creatief en zelfsturend zijn. Ze kunnen goed projectmatig werken en hebben geleerd samen te werken. Ook specifieke (technische) vaardigheden, zoals onderzoeken, ontwerpen en modelvormen maken komen aan bod.

Om inzicht te krijgen in welke mate je een bepaalde competentie beheerst, is de Technasium Competentiemonitor ontwikkeld. Zo zie je waar voor jou nog ontwikkelkansen liggen. Het invullen van de Competentiemonitor is een terugkerend onderdeel binnen O&O. Uiteindelijk ben je met de geleerde competenties goed toegerust om succesvol te studeren en te werken.

De Technasiumopleiding bereidt goed voor op technische studies die vaak ook projectmatig onderwijs aanbieden zijn. Meer informatie over de samenwerkingverbanden van Technasium met hoger onderwijs.

Uniek voor Technasium Antoniuscollege

Wilt u als ouder opdrachtgever worden?
Of u nu een klein bedrijf heeft of voor een landelijk opererende organisatie werkt, we gaan graag met u in gesprek! Het contact en de samenwerking met de leerlingen werkt verfrissend en levert energie op bij de betrokken medewerkers. Meer informatie vindt u bij Bedrijven

Lestabel O&O
Hoeveel uur de leerlingen het vak O&O per week volgen, ziet u in onderstaande lestabel.

 Klas 1

 Half jaar

 4 x 50 min

 

 2 blokuren van 2 x 50 minuten

 Klas 2

 Geheel jaar

 4 x 50 min

 Klas 3

 Geheel jaar

 4 x 50 min

 Klas 4

 Geheel jaar

 5 x 50 min

 

3 klassikale lesuren x 50 min

2 KWT* uren x 50 min.
 

 Klas 5V

 Geheel jaar

 5 x 50 min

 Klas 5H + 6V

 t/m maart.

 5 x 50 min

*KWT staat voor keuzewerktijd en wordt opgenomen in het rooster in de bovenbouw.
 

 

Keuzemomenten
Gedurende de kennismaking met het Technasium kan je op verschillende momenten bepalen of je verder wilt in het vak O&O. Het vak O&O is namelijk geen verplicht vak, maar je kunt er wel examen in doen! Kijk hier welke keuzemomenten er zijn: 

Moment

Keuze

Actie

Brugklas

Technasium / Breed kennismaken met twee projecten van het Technasium 

 

Einde brugklas

Keuze Technasium (O&O) of Breed (BMO)

Geef je keuze aan in de enquête   of motivatiebrief.

In klas 3

Profielkeuze.
O&O kan je kiezen in een NT- of NG-profiel.

Vul je profielkeuze formulier in bij   je tutor.

In klas
4-5-6

Studiekeuze
Voor een technische studie is O&O een meerwaarde. 

Schrijf je tijdig in voor een studie!