Wat kun je in klas 1 t/m 3 verwachten als je TTO kiest?

Als je kiest voor TTO, krijg je meer dan de helft van je lestijd in het Engels. Alleen wiskunde, Nederlands en de andere moderne vreemde talen (zoals Frans en Duitss) krijg je niet in het Engels. Dit is het grote verschil met scholen waar je alleen kan kiezen voor versterkt Engels, daar krijg je alleen een of twee extra uren Engelse les. Bovendien krijg je als TTO-leerling op het Antoniuscollege Gouda twee extra vakken: bilingual attitude (bia) in de brugklas, waar je vooral extra oefent met spreekvaardigheid, en European and international orientation (eio) in klas 2 en 3, waar je vooral kennismaakt met hoe mensen uit andere landen denken en werken.

Dat is natuurlijk ontzettend wennen in de brugklas, maar dat geldt voor iedereen! Je leraren praten Engels tegen je, je werkt met Engelse leer- en werkboeken, en samen met je klasgenoten werk je toe naar steeds meer en beter Engels praten en schrijven. Juist omdat je het zo veel doet leer je het heel snel, en na de herfstvakantie weet je niet beter.

Native speakers
Al je leraren spreken goed Engels, en hebben hier een diploma voor moeten halen (Cambridge Advanced of Proficiency). Sommige van hen zijn zelfs native speaker, wat betekent dat ze zijn opgegroeid in een land waar Engels gesproken wordt. Naast dat ze goed Engels spreken, hebben je docenten ook geleerd om je behalve hun eigen vak ook te helpen beter te worden in Engels (dit heet Content and Language Integrated Learning of CLIL). Want je ziet je docent Engels maar een paar uur per week, maar je spreekt meer dan de helft van de tijd Engels.

Activiteiten
Behalve dat je veel Engels praat met je leraren en je klasgenoten, doe je ook mee aan allerlei activiteiten buiten de lessen waarmee je je Engels verbetert. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Je gaat in de eerste klas naar Engeland, waarbij je overnacht in een gastgezin en onder andere een bezoek brengt aan een school.
  • In de tweede klas ga je met theatergroep Phileas Fogg aan de slag, waarbij je in korte tijd een Engelstalige voorstelling maakt.
  • In de derde klas organiseren we op school bijvoorbeeld een project waarin The Great War (de Eerste Wereldoorlog) centraal staat. Hierbij hoort ook een korte reis naar Ieper en een bezoek van het Phileas Fogg Theatre Company die je hands-on laten kennismaken met hoe het er in 1914-1918 aan toeging in delen van Europa. 
  • In de derde klas ga je een week op uitwisseling naar een land binnen Europa, met een school waar ook een tweetalig lesprogramma aangeboden wordt.
  • In de tweede en derde klas krijg je de kans om mee te doen aan de Junior Speaking Contest; je schrijft en geeft een speech (een soort korte spreekbeurt) over een onderwerp en per leerjaar gaat één leerling door naar de regionale rondes.

Na de derde klas krijg je een officieel Junior-TTO-certificaat en doe je een Cambridge First-examen, waarmee je bewijst dat je op dat moment al beter bent in Engels dan iemand die in 5 havo zit (ERK: B2-niveau).