TTO in 4 en 5 havo

havo
Als je voor TTO kiest, zou je verwachten dat je je examens in het Engels aflegt, echter in Nederland moet iedereen in het Nederlands eindexamen doen. Vakken als geschiedenis, biologie en scheikunde worden in de bovenbouw dus in het Nederlands gegeven.

Wel is er een aantal vakken en onderdelen waarin je geen centraal eindexamen doet maar die je wel in de bovenbouw afsluit, zoals maatschappijleer, LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Op senior TTO-scholen worden deze vakken wel in het Engels aangeboden, en ook schrijven en presenteren TTO-leerlingen hun profielwerkstuk in het Engels. Een buitenlandse stage behoort ook tot het programma.

International Baccalaureate
Je volgt in 4 en 5 havo de 2-jarige IB-cursus (International Baccalaureate) English B: Language (Higher Level). De focus van de IB English B: Language lessen ligt op zowel taalverwerving, als op het bestuderen van taal en zowel literaire als niet-literaire teksten, en dat ook nog eens op een niveau dat ver boven het gemiddelde niveau van een havo-leerling ligt.

Hierbij worden in de IB-lessen academische vaardigheden getraind, zoals kritische literatuuranalyse, het schrijven van essays, rapporten en blogs, en het spreken in groepen en geven van presentaties. Hiernaast haal je ook het CAE, het Cambridge Advanced English examen, waarop we ons voorbereiden door de twee jaar heen.

Daarnaast ga je op reis naar Oxford en/of Cambridge, waarbij je onder andere een universiteit bezoekt. Je kan ook een buitenlandse stage doen. Je moet hiervoor wel alles zelf regelen, maar je kan hier een week vrij voor krijgen van school.