Burgemeester geeft gastles op Antoniuscollege

Op donderdag 23 november heeft burgemeester Pieter Verhoeve een gastles gegeven aan de leerlingen van 3 havo en vwo van het Antoniuscollege. De leerlingen hadden zich vooraf verdiept in de werkwijze van de gemeentelijke politiek en hebben een aantal pitches gehouden met oplossingen voor maatschappelijke problemen waar Goudse inwoners tegenaan lopen. 

De gastles is een idee geboren vanuit maatschappijleerdocent Maron Berkman en is een vervolg op de gastles van het jaar daarvoor. De burgemeester gaf aan dat hij graag de kloof tussen jongeren en de Goudse politiek wil verkleinen. Als idee hiervoor wilde hij de leerlingen vooraf een maatschappelijk onderwerp, dat zij interessant vinden, laten onderzoeken en deze laten pitchen bij de burgemeester Verhoeve. Met deze opdracht gingen zij aan de slag en hebben leerlingen pitches gemaakt over uiteenlopende onderwerpen; waaronder ideeën om de binnenstad nog gezelliger te maken, veiligheid in de wijk, meer speelplaatsen en minder zwerfafval.  

Een van de groepjes leerlingen die een pitch hadden over het mee laten vergaderen van jongeren in de gemeenteraad werd zelfs uitgenodigd om hun idee verder te bespreken en de burgemeester een mail te sturen. De burgemeester legde verder het verschil uit tussen taken van de gemeente en de rijksoverheid zodat de leerlingen verder inzicht krijgen in de gemeentelijke politiek en het traject dat afgelegd moet worden om daar vervolgstappen in te nemen. 

Uiteindelijk konden de leerlingen de burgemeester vragen stellen, die gingen over de uitslag van de verkiezingen tot aan de hobby’s van de burgemeester. Al met al een inspirerend en leerzaam bezoek voor de leerlingen.