Uitreiking Technasium certificaten onderbouw

Alle leerlingen van de derde klassen die het vak Onderzoeken en Ontwerpen volgden, hebben een Certificaat ontvangen. Hierop staat vermeld welke projecten zij allemaal hebben doorlopen. Deze leerlingen hebben tijdens de 3 jaar dat ze dit vak gevolgd hebben, veel geleerd ten aanzien van de verschillende Betawerelden. Daarnaast zijn ze bezig geweest om verschillende competenties, zoals samen- en individueel werken, het ontwikkelen van creativiteit en zelfsturend werken verder te ontwikkelen. Zonder het zelf echt te weten hebben ze een goede basis gelegd voor hun toekomstige vervolgopleiding.