TTO kwaliteit en kosten

De kwaliteit van de tweetalige opleiding wordt getoetst door het Europees Platform / Nuffic, die de standaard opstelt waar alle TTO-scholen aan moeten voldoen en ook regelmatig visitaties uitvoeren om de kwaliteit van docenten, lessen en curriculum te waarborgen.

Om de kwaliteit van het tweetalige programma te kunnen waarborgen, worden er ook meer kosten gemaakt. Denk hierbij niet alleen aan de TTO-activiteiten en de uitwisselingen, maar ook aan de kosten van de extra uren Engels die TTO-leerlingen krijgen, de Cambridge- en IB-examens, de bij- en nascholing van docenten en het ontwikkelen van passend lesmateriaal. Een deel van deze extra kosten worden door school gedragen, maar daarnaast wordt aan ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige TTO-bijdrage gevraagd. Deze bedraagt in de onderbouw € 450,- en in de bovenbouw voor havo € 325,- en voor vwo € 415,-.