TTO kwaliteit en kosten

De kwaliteit van de tweetalige opleiding wordt getoetst door het Europees Platform / Nuffic, die de standaard opstelt waar alle TTO-scholen aan moeten voldoen en ook regelmatig visitaties uitvoeren om de kwaliteit van docenten, lessen en curriculum te waarborgen.

Praat als leerling mee over het TTO-onderwijs
Jaarlijks wordt er een leerlingarena georganiseerd; van iedere klas mogen per jaar twee leerlingen deelnemen. Deze leerlingen worden uitgenodigd om mee te praten over het TTO-onderwijs en hun ervaringen te delen, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen en te verbeteren waar nodig.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om de kwaliteit van het tweetalige programma te kunnen waarborgen, worden er ook meer kosten gemaakt. Denk hierbij niet alleen aan de TTO-activiteiten en de uitwisselingen, maar ook aan de kosten van de extra uren Engels die TTO-leerlingen krijgen, de Cambridge- en IB-examens, de bij- en nascholing van docenten en het ontwikkelen van passend lesmateriaal. Een deel van deze extra kosten worden door school gedragen, maar daarnaast wordt aan ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige TTO-bijdrage gevraagd, (stroom je later in, of eerder uit? Dan vind je hier meer informatie over de kosten).

De bedragen voor de leerroute TTO zijn terug te vinden onder Financiën.