Financiën

Onderwijskosten

Het Antoniuscollege kent een vrijwillige ouderbijdrage. Een overzicht van deze kosten vindt u onderaan deze pagina. Voor de verschillende onderwijskosten en een uitleg en toelichting daarop, verwijzen wij u naar de schoolgids/schoolwiki, te vinden in de Antonius app, onder Meer.

Tegemoetkoming schoolkosten
Voor een tegemoetkoming in de schoolkosten zijn er verschillende overheidsregelingen. Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden.

Uw kind is jonger dan 18 jaar
Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, een kindgebonden budget aanvragen. Het aanvragen van het kindgebonden budget gaat via de speciale site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Uw kind is 18 jaar of ouder
Voor een leerling vanaf 18 jaar geldt de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Het aanvragen van de tegemoetkoming scholieren kan alleen via de website van de DUO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: http://duo.nl/particulieren/scholier/default.asp

Kindpakket Gouda
De Geld Terug Regeling is per 1 januari 2018 gestopt. Het Kindpakket en de Rotterdampas vervangen de Geld Terug Regeling. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen in de samenleving. Schoolkosten, huiswerkbegeleiding en laptops vallen onder punt 5 van deze regeling.

Han van Hooff-fonds
Het is (beperkt) mogelijk een beroep te doen op het Han van Hooff-fonds. Meer informatie hierover vindt u in de schoolwiki van de Antonius app.

Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024