School- en lestijden

In het onderstaande overzicht staan de lestijden. Het rooster dat gevolgd moet worden staat in Zermelo, de roosterinformatie in SOMToday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat je tijdens de schooldag het mededelingenbord in de gaten houdt voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen. 

Lestijden normaal

Alle leerjaren

Lestijden verkort

Alle leerjaren

1e lesuur 08.20 - 09.10 uur 1e lesuur 08.20 - 09.00 uur
2e lesuur 09.10 - 10.00 uur 2e lesuur 09.00 - 09.40 uur
Pauze 10.00 - 10.15 uur 3e uur 09.40 - 10.20 uur
3e lesuur 10.15 - 11.05 uur Pauze 10.20 - 10.35 uur
4e lesuur 11.05 - 11.55 uur 4e lesuur 10.35 - 11.15 uur
Pauze 11.55 - 12.25 uur 5e lesuur 11.15 - 11.55 uur
5e lesuur 12.25 - 13.15 uur 6e lesuur 11.55 - 12.35 uur
6e lesuur 13.15 - 14.05 uur Pauze 12.35 - 13.05 uur
7e lesuur 14.05 - 14.55 uur  7e lesuur 13.05 - 13.45 uur
Pauze 14.55 - 15.10 uur 8e lesuur 13.45 - 14.25 uur
8e lesuur 15.10 - 16.00 uur 9e lesuur 14.25 -
15.05 uur
9e lesuur 16.00 - 16.50 uur