Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden brugklas

Alle informatie over aanmelden voor de brugklas vindt u hier.

Aanmelden ander leerjaar

Het aanmelden van een leerling voor een hoger leerjaar loopt altijd via de teamleider van de betreffende studierichting. Wilt u uw zoon/dochter laten overstappen van een andere VO-school naar onze school, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: administratieacg@carmelcollegegouda.nl met cijferlijst, en naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de huidige school. U ontvangt dan binnen een week bericht voor een afspraak met de teamleider.

De teamleider zal de wens tot overstappen altijd bespreken met de VO-school van uw zoon/dochter. De informatie van de VO-school in deze wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing tot plaatsing. Bij de beslissing tot definitieve plaatsing spelen formatieve ruimte voor plaatsing, onderwijskundige gegevens, zorgbehoefte en pedagogische gegevens een rol.

Plaatsing van nieuwe leerlingen in klas 2 en hoger kan alleen als er plaats is in de opleidingen (klas) waarvoor het kind zich aanmeldt. Eind juni/begin juli wordt er bekeken of er plaats is in de gewenste opleiding.  

U kunt het aanmeldingsformulier voor de hogere leerjaren bij de teamleider aanvragen, en ook weer bij de teamleider inleveren.