Eco-School

Op weg naar de groene vlag!
Sinds januari 2023 zet het Antoniuscollege zich in om een duurzame school te worden. Dit doen we via Eco-Schools, een internationale beweging die zich inzet voor de verduurzaming van scholen. Het uiteindelijke doel is om over een paar jaar de 'groene vlag' te mogen hijsen, het VN-erkende keurmerk van een duurzame school. Duurzaam kun je zien in de meest brede betekenis van het woord, want eigenlijk kan het alles omhelzen wat goed is voor mens en milieu. 

In december 2023 hebben we het 'bronzen certificaat' ontvangen, de eerste stap op weg naar 'groen'. Hoe meer leerlingen en docenten aanhaken, hoe meer het thema duurzaamheid gaat leven en hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen.

Wie zijn 'wij'? 
Een groepje docenten en leerlingen zet zich hier enthousiast voor in. Momenteel zo'n 5 docenten en 6 leerlingen.

Wat doen we als Eco-School?
Het eerste jaar hebben we ons ingezet voor de volgende projecten, die op dit moment nog in volle gang zijn:

  • Groene tuin - We hebben best wat groen rondom de school. Dit willen we meer biodivers maken en prettiger om in te zitten in de pauzes. We hebben inmiddels toestemming om meer planten te plaatsen, er zijn vogelhuisjes gebouwd en opgehangen en het tuinmeubilair gaat vervangen worden (door een duurzaam alternatief natuurlijk!)
  • SUP aanpakken - SUP staat voor 'single use plastic'. De EU heeft besloten dat organisaties geen SUP meer mogen gebruiken. Het Eco-Schools team denkt mee over een alternatief voor koffiebekers voor het personeel en alle bezoekers. Ons voorstel ligt nu bij de MR (medezeggenschapsraad) en kan hopelijk voor de zomer worden uitgevoerd.
  •  Afvalscheiding - Thuis doet iedereen het al, hoog tijd dat we hier op school ook mee bezig gaan. We gaan bakken plaatsen voor gft/plastic/rest. In de lokalen blijft een papierbak staan. We hebben verschillende alternatieven uitgezocht en binnenkort gaan de nieuwe bakken geplaatst worden. 
  • PWS - Dit schooljaar zijn we begonnen met het begeleiden van PWS-onderzoeken (profielwerkstuk) met het thema duurzaamheid. Ons streven is om jaarlijks 3 tot 5 PWS-onderzoeken van 4H/5V rondom het thema duurzaamheid in en rond de school te begeleiden.

Contact
Heb je ook een goed idee? Of wil je gewoon eens komen kijken bij een overleg, stuur ons dan een email