Leerlingbegeleiding

Op het Antoniuscollege hebben we persoonlijk onderwijs hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk elke leerling niet alleen een algemene ontwikkeling mee te geven, maar ook de mogelijkheid te geven om zich op andere vlakken te ontwikkelen. We hechten daarom aan een breed onderwijsaanbod, met als leerroutes tweetalig onderwijs (TTO), Technasium en Breed en bieden de leerlingen daarnaast elk jaar de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal TTT’s (Top Talent Tijd). Om de leerlingen goed te begeleiden in het maken van deze keuzes en om hen te helpen zo succesvol mogelijk de middelbare school te doorlopen, hebben we ervoor gekozen om alle mentoren op te leiden in het voeren van coachingsgesprekken.

Tweede mentorles
Op de meeste scholen hebben leerlingen in de onderbouw elke week een mentorles, maar op het Antoniuscollege hebben we ervoor gekozen om een tweede mentorles in te roosteren. Dit extra uur wordt niet klassikaal ingevuld, maar met individuele coachingsgesprekken van 10 à 15 minuten. Elke leerling heeft dus om de paar weken een gesprek met zijn of haar mentor. Deze gesprekken zijn erop gericht leerlingen te ondersteunen bij het stellen van doelen, zowel voor de korte als de langere termijn.

Doelen stellen
Hoe werkt dat in de praktijk? Allereerst begint elk schooljaar met een driehoekssgesprek, waarin leerling, mentor én ouders bespreken wat de leerling het komend jaar wil bereiken. Dit kan zo breed zijn als “ik wil over naar 2 havo”, of zo specifiek als “ik wil leren plannen”. Met dat doel in het achterhoofd, voert de mentor coachingsgesprekken met de leerling. Zeker in het begin zal de mentor hierin wat meer sturend zijn, maar het doel is vooral de leerling te stimuleren kleine doelen te stellen die helpen te bereiken wat hij of zij wil. Omdat elk gesprek hetzelfde ritme heeft, kan de leerling steeds doelgerichter aan de slag te gaan. De rol van de mentor wordt na verloop van tijd steeds meer ondersteunend.

De centrale vragen van het coachingsgesprek zijn:

  • Hoe is het de afgelopen weken gegaan?
  • Wat wil je de komende weken bereiken?
  • Hoe ga je dat aanpakken?

Naast de coachgesprekken met de mentor krijgen de leerlingen 2x per jaar gerichte feedback van alle vakdocenten. Tijdens het mentoruur maken de leerlingen een plan van aanpak op basis van de ontvangen feedback.

Leren plannen
Een goed en veelvoorkomend voorbeeld is de vraag om te leren plannen. In gesprek met een brugklasleerling komt naar voren dat hij moeite heeft met het plannen van zijn leerwerk. Op de basisschool hoefde hij eigenlijk nooit lang te leren en was het voldoende om de avond van te voren de stof een keer door te lezen. De mentor zal vooral vragen blijven stellen: hoe lang van te voren denk je dat je nu moet beginnen met leren? Hoe kan je jezelf helpen om dit te onthouden? Heb je hier hulp bij nodig? Aan het einde van het gesprek ligt er een plan: elke week plant de leerling voortaan zijn leerwerk in zijn agenda, en laat hij dit aan de mentor zien ter controle.

Bij het volgende gesprek met deze leerling bespreekt de mentor met hem hoe dit bevallen is, of er nog dingen verbeterd kunnen worden en stelt de brugklasleerling een nieuw of aangepast doel.

Betrokkenheid ouders
Ouders blijven bij dit proces betrokken: elke periode worden ze op de hoogte gesteld van de voortgang van hun kind door middel van persoonlijke feedback van de vakdocenten. Er worden twee driehoeksgesprekken per jaar ingepland. De eerste in september en de tweede in maart. Mocht er reden toe zijn, dan is er in november een facultatief driehoeksgesprek. De inhoud van deze gesprekken is een persoonlijk verhaal over de voortgang van de leerling, waarin wordt besproken welke stappen hij of zij al gezet heeft. In het gesprek met ouders, leerling en mentor worden nieuwe doelen besproken en waar nodig afspraken gemaakt om de leerling verder te helpen. In de coachingsgesprekken worden deze doelen en afspraken weer geconcretiseerd en geëvalueerd en zo is de cirkel rond. Tijdens het tweede gesprek krijgen ouders en leerlingen de prognosebrief mee. Hierin staat of de leerling op niveau presteert, of dat hij of zij er nog niet is en tot concrete actie moet komen. De cijfers die behaald worden kunnen op elk moment via Somtoday bekeken kunnen worden door de leerling en ouders.

Individuele begeleiding
De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De leerling kan bij de mentor terecht voor vragen over planning of werkaanpak. Als de hulpvraag te groot wordt voor de mentor, overlegt de mentor met teamleider en ondersteuningsteam hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij:

  • Het vermoeden van dyslexie of andere leerproblemen;
  • De begeleiding van dyslexie, dyscalculie en anderstaligen;
  • Leren leren;
  • Ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen;
  • Andere hulp bij leerproblemen;
  • Faalangst;
  • Passend onderwijs;

U vindt alle informatie hierover in de schoolgids/schoolwiki; te bereiken via de Antonius app, of de zoekfunctie op de website.

Schoolondersteuningsprofiel voorjaar 2019

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure