Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Leerlingbegeleiding

Van elke leerling houden wij in ons leerlingvolgsysteem de vorderingen in gedrag, werkhouding en leerstofbeheersing bij. Daarnaast bespreken wij elke klas en elke leerling regelmatig binnen het lerarenteam in de voortgangsvergadering. Verder zijn er leerlingbesprekingen, waarbij het lerarenteam bekijkt of onze aanpak goed werkt voor de leerling, of dat we die moeten aanpassen.

De tutor is in de begeleiding van de leerlingen de eerstverantwoordelijke. Samen met het lerarenteam stemt de tutor het onderwijs- en begeleidingsprogramma op de leerlingen af. De tutor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders van de leerlingen.

Als een leerling extra zorg nodig heeft, meldt de tutor deze leerling aan bij onze zorgondersteuner. Als wij de problemen van een leerling niet in de school kunnen oplossen, schakelen wij het zorgadviesteam in.

Op het Antoniuscollege werken ten behoeve van de leerlingen ook een vertrouwenspersoon en een decaan. Ook een schoolmaatschappelijk werker, schoolarts en ambulante begeleiding zijn aan het Antoniuscollege verbonden.

Tutor

De tutor speelt in de begeleiding van leerlingen een centrale rol. Elke klas heeft een eigen tutor. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen de tutor altijd raadplegen over de gang van zaken, de vorderingen, gedrag, sociaal-emotioneel gerelateerde vragen en studie-aanpak. De tutor is op deze manier de belangrijkste schakel tussen school en gezin.
 

terug naar boven

Zorgondersteuning

Op het Antoniuscollege wordt veel aandacht besteed aan leerlingbegeleiding en leerlingenzorg.
Naast tutoren en de vakleerkrachten is er een zorgondersteuner werkzaam.

De zorgondersteuner op school is mw. Hordijk. Zij is als orthopedagoog gespecialiseerd in leerproblemen. Zij is degene die alle zorg binnen en buiten de school coördineert. Zij is er voor leerlingen en ouders, maar ook voor mentoren, teamleiders en docenten direct aanspreekbaar bij zorgvragen en ernstige problemen. Daarnaast bieden we ook faciliteiten aan leerlingen met een diagnose en ondersteuning bij leerproblemensociaal emotionele problemen of hoogbegaafdheid.

terug naar boven

Flex-ZAT

Het zorgadviesteam (ZAT) wordt ingeschakeld als de ondersteuningsvraag van een leerling niet binnen de school kan worden opgelost. Omdat we de hulpvraag en stem van ouders en leerling graag zo goed mogelijk horen, richten we een flexibel ZAT in. Dit noemen we een flex-ZAT.

Bij dit overleg zijn aanwezig: ouders en leerling, mentor en/of teamleider, intern begeleider en/of zorgcoördinator, een onderwijsspecialist en/of een gezinsspecialist. Soms wordt en voor een andere samenstelling gekozen. Wie precies aan tafel zitten wordt gezamenlijk bepaald en ook wordt van te voren stil gestaan bij het voorbereiden van de leerling op dit zorgoverleg.

Doel is om samenwerking rond de ondersteuningsvraag te versterken en een plan op maat in te richten.
 

terug naar boven

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van het Antoniuscollege zijn mevrouw F. Brouwer en mevrouw A. Offereins. Hier kan de leerling altijd terecht met vragen of problemen die lastig zijn om met de tutor te bespreken.

terug naar boven

Decanaat

Het maken van keuzes staat gedurende de hele schoolloopbaan centraal. De tutoren, in nauwe samenwerking met de decaan mw. De Vries, dragen zorg voor de begeleiding en advisering van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan. Dit proces noemen we ook wel loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

Via loopbaanbegeleiding kunnen de leerlingen met hun ouders/verzorgers een weloverwogen keuze maken voor een profiel in de bovenbouw en voor een vervolgstudie of loopbaan na het eindexamen. LOB heeft tot doel leerlingen te laten nadenken over hun ambities en talenten.

terug naar boven

Schoolondersteuningsprofiel

Leeswijzer: relevante informatie is voornamelijk te vinden in hoofdstuk 3. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste (telefonisch) contact opnemen met de school.

terug naar boven
Dyslexiebeleid Antoniuscollege
Dyscalculiebeleid Antoniuscollege
Schoolondersteuningsprofiel voorjaar 2019