Leerlingbegeleiding

Van elke leerling houden wij in ons leerlingvolgsysteem de vorderingen in gedrag, werkhouding en leerstofbeheersing bij. Daarnaast bespreken wij elke klas en elke leerling regelmatig binnen het lerarenteam in de voortgangsvergadering. Verder zijn er leerlingbesprekingen, waarbij het lerarenteam bekijkt of onze aanpak goed werkt voor de leerling, of dat we die moeten aanpassen.

De tutor is in de begeleiding van de leerlingen de eerstverantwoordelijke. Samen met het lerarenteam stemt de tutor het onderwijs- en begeleidingsprogramma op de leerlingen af. De tutor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders van de leerlingen.

Als een leerling extra zorg nodig heeft, meldt de tutor deze leerling aan bij onze zorgondersteuner. Als wij de problemen van een leerling niet in de school kunnen oplossen, schakelen wij het zorgadviesteam in.

Op het Antoniuscollege werken ten behoeve van de leerlingen ook een vertrouwenspersoon en een decaan. Ook een schoolmaatschappelijk werker, schoolarts en ambulante begeleiding zijn aan het Antoniuscollege verbonden.

Tutor

De tutor speelt in de begeleiding van leerlingen een centrale rol. Elke klas heeft een eigen tutor. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen de tutor altijd raadplegen over de gang van zaken, de vorderingen, gedrag, sociaal-emotioneel gerelateerde vragen en studie-aanpak. De tutor is op deze manier de belangrijkste schakel tussen school en gezin.
 

terug naar boven

Zorgondersteuning

Op het Antoniuscollege wordt veel aandacht besteed aan leerlingbegeleiding en leerlingenzorg.
Naast tutoren en de vakleerkrachten is er een zorgondersteuner werkzaam.

De zorgondersteuner op school is mw. Hordijk. Zij is als orthopedagoog gespecialiseerd in leerproblemen. Zij is degene die alle zorg binnen en buiten de school coördineert. Zij is er voor leerlingen en ouders, maar ook voor mentoren, teamleiders en docenten direct aanspreekbaar bij zorgvragen en ernstige problemen. Daarnaast bieden we ook faciliteiten aan leerlingen met een diagnose en ondersteuning bij leerproblemensociaal emotionele problemen of hoogbegaafdheid.

terug naar boven

Flex-ZAT

Het zorgadviesteam (ZAT) wordt ingeschakeld als de ondersteuningsvraag van een leerling niet binnen de school kan worden opgelost. Omdat we de hulpvraag en stem van ouders en leerling graag zo goed mogelijk horen, richten we een flexibel ZAT in. Dit noemen we een flex-ZAT.

Bij dit overleg zijn aanwezig: ouders en leerling, mentor en/of teamleider, intern begeleider en/of zorgcoördinator, een onderwijsspecialist en/of een gezinsspecialist. Soms wordt en voor een andere samenstelling gekozen. Wie precies aan tafel zitten wordt gezamenlijk bepaald en ook wordt van te voren stil gestaan bij het voorbereiden van de leerling op dit zorgoverleg.

Doel is om samenwerking rond de ondersteuningsvraag te versterken en een plan op maat in te richten.
 

terug naar boven

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van het Antoniuscollege zijn mevrouw F. Brouwer en mevrouw A. Offereins. Hier kan de leerling altijd terecht met vragen of problemen die lastig zijn om met de tutor te bespreken.

terug naar boven

Decanaat

Het maken van keuzes staat gedurende de hele schoolloopbaan centraal. De tutoren, in nauwe samenwerking met de decaan mw. De Vries, dragen zorg voor de begeleiding en advisering van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan. Dit proces noemen we ook wel loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

Via loopbaanbegeleiding kunnen de leerlingen met hun ouders/verzorgers een weloverwogen keuze maken voor een profiel in de bovenbouw en voor een vervolgstudie of loopbaan na het eindexamen. LOB heeft tot doel leerlingen te laten nadenken over hun ambities en talenten.

terug naar boven

Schoolondersteuningsprofiel

Leeswijzer: relevante informatie is voornamelijk te vinden in hoofdstuk 3. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste (telefonisch) contact opnemen met de school.

terug naar boven
Dyslexiebeleid Antoniuscollege Dyscalculiebeleid Antoniuscollege Schoolondersteuningsprofiel voorjaar 2019

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure