(Hoog)begaafden

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt doorgaans van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest met de WISC-III).

Enkele kenmerken van hoogbegaafde leerlingen

  • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid.
  • Zich met meerdere taken tegelijk bezig kunnen houden.
  • Buitengewoon goed geheugen.
  • Breed scala aan interesses.
  • Bijzonder gevoel voor humor.
  • Hoge mate van empathie en betrokkenheid.
  • Het veel lezen en verzamelen van informatie.
  • Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
  • Opvallend taalgebruik.
  • Creatief.

Begeleiding op maat
Het Antoniuscollege heeft een aanbod dat zich richt op deze doelgroep. De hoogbegaafde leerling neemt op het Antoniuscollege plaats in de reguliere of TTO havo- of vwo-klas. Het ACG biedt persoonlijk onderwijs. Dit betekent dat er binnen de klassikale setting aandacht is voor het individuele kind. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de leerstof kan worden gecomprimeerd, dat er ruimte is voor verdieping, dat er de mogelijkheid is voor een verbreding van het vakkenaanbod en dat twee leerjaren in één schooljaar kunnen worden doorlopen. Deze flexibiliteit van het onderwijsprogramma wordt per leerling bepaald in overleg met de teamleider.

Alle hoogbegaafde leerlingen verschillen van elkaar. Elk kind heeft unieke eigenschappen en een eigen manier van doen. Een hoogbegaafd kind hoeft helemaal geen problemen te ondervinden van hoogbegaafdheid. Het kan ook zijn dat een hoogbegaafd kind juist extra hinder ondervindt van de hoogbegaafdheid. Vaak zie je dat een hoogbegaafd kind gevoeliger is en zich meer bezig houdt met het begrijpen van de wereld om zich heen.

Het Antonius kan de hoogbegaafde leerling die succesvol en zelfstandig is in zijn/haar onderwijsleerproces goed begeleiden. Voor de hoogbegaafde leerling die zich juist uitdagend opstelt, onderduikend gedrag vertoont, veel ongelijkmatigheid in prestaties laat zien of waarbij naast de hoogbegaafdheid ook sprake is van leer-, en/of gedragsproblematiek, kan de school begeleiden, tenzij de mate van de problematiek het leerproces van de groep belemmert of de leerling leerbehoeften heeft die niet in te passen zijn in het curriculum.  

BPS
De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Per 1 september 2020 zijn er 49 scholen uit het voortgezet onderwijs en 26 scholen uit het primair onderwijs aangesloten. (Bron: begaafdheidsprofielscholen.nl/)

Op 22 maart 2017 heeft het ACG het certificaat Begaafdheidsprofielschool met bijbehorende plaquette in ontvangst mogen nemen. In 2020 is dit wederom toegekend. De visitatiecommissie van de BPS heeft het ACG bezocht en geconstateerd dat de hoogbegaafde en begaafde leerlingen op het ACG een passend aanbod krijgen. Een aanbod dat de leerling uitdaagt, stimuleert en zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied de uitdaging biedt die hij/zij nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen.   

Meer informatie bij onze zorgondersteuner of hoogbegaafdencoach
Wilt u weten wat het Antonius voor uw hoogbegaafde kind kan betekenen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de zorgcoördinator van het ACG, of de hoogbegaafdencoach op het Antonius.

Versneld vwo op het Antoniuscollege?

Op 8 februari 2016 presenteerde staatssecretaris Dekker groot nieuws. Op 24 scholen in Nederland kunnen leerlingen in vijf jaar het vwo eindexamen behalen. In de versnelde vwo opleidingen is verrijking en verdieping opgenomen. Het Antoniuscollege wenst de collega's en leerlingen in deze programma's veel succes!

Op het Antoniuscollege kiezen wij echter voor maatwerk: een gepersonaliseerd onderwijstraject voor leerlingen die méér en sneller kunnen. De kracht van ons programma ligt in de individuele benadering van de leerling. Wat wil en kan déze ene leerling? Wat heeft hij of zij nodig om die ambitie en het talent te ontwikkelen? Wat is nodig aan intellectuele uitdaging, maar ook wat is nodig aan sociaal-emotionele begeleiding en ondersteuning van de studiehouding?

Onze onderwijsvisie, waarin aandacht voor de complete jonge mens in ontwikkeling centraal staat, past minder goed bij een collectief onderwijsprogramma voor (hoog)begaafden zoals het vijfjarig vwo. Maar het Antonius blijft het Antonius: natuurlijk hebben wij leerlingen die bij ons in vijf jaar het vwo doorlopen. Op hún manier. Met onze begeleiding. Omdat het bij hén past!

terug naar boven
Springplank voor talent Persbericht 24 maart 2017 - Gouda heeft haar eigen begaafdheidsprofielschool

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure