Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt.

Kennismakingsmiddag en Doedag
Al voor de zomer ontmoet je je klasgenoten, je tutor en leerlingmentoren (leerlingen uit klas 4). Na de zomer start je met een Doedag en komt je familie op school voor jullie toneeloptreden. Je gaat ook op brugklaskamp. Zo wen je snel aan je nieuwe school.

Je mentor
Je hele schoolperiode heb je een mentor. Die begeleidt je klas en jou persoonlijk: bij het leren leren, het samenstellen van je persoonlijke leerroute en het maken van keuzes. Al heel snel hebben jullie je eerste gesprek: wat vind je leuk, wat is moeilijk, aan welke vaardigheden moet je nog werken, welke uitdaging of begeleiding heb je nodig en waar ben je trots op? Je ouders zijn daarbij. Want zij kennen je het beste. Minstens drie keer per jaar nodigen we ze uit. En ze kunnen natuurlijk altijd zelf contact opnemen met je mentor.

Intensieve begeleiding
Vind je sommige vakken moeilijk, heb je moeite met sommige vaardigheden, dan gaan we je intensiever begeleiden. Loop je juist voor dan zoeken we samen naar meer uitdaging voor jou.

Huiswerk
Geen fijne plek om te leren thuis? Na school kun je terecht in het open leercentrum (OLC). In onze school is ook een (betaald) huiswerkinstituut actief. Daarvoor moet je jezelf apart aanmelden.

Mentorklas
Dreig je achter te raken? Heb je intensievere begeleiding nodig dan je in de les kunt krijgen? Kun je hulp gebruiken bij het lezen van langere teksten of bijvoorbeeld het organiseren van je huiswerk? 

Gespecialiseerde begeleiding
Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld faalangst, dyslexie of dyscalculie of AD(H)D hebt, lijdt aan astma of diabetes. Onze docenten houden daar rekening mee. Heb je een diagnose, dan krijg je een faciliteitenkaart met daarop alle afspraken met jou en je ouders over je begeleiding. Zo nodig krijg je – in overleg – hulp van deskundigen binnen of buiten de school.

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure