Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Update 24 maart eindexamens afgelast

Beste leerling(en), ouder(s)/verzorger(s),

Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, en het is daardoor soms lastig om vooruit te kijken. Dat geldt ook voor het onderwijs. Wat in elk geval als een paal boven water staat zijn twee dingen:

  • Wij doen ons uiterste best om in de huidige omstandigheden het onderwijs te verzorgen dat uw kind verdient.
  • De gezondheid en veiligheid van een ieder zijn daarin het allerbelangrijkste. Wij laten ons leiden door de adviezen van deskundigen uit betrouwbare bronnen, zoals het RIVM. En natuurlijk houden we ons, net als iedereen in heel Nederland, aan de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd.

De afgelopen periode hebben wij ons ingespannen om het onderwijs op afstand te organiseren. Voor de niet-examenleerlingen gaat alles gewoon door zoals we dat nu ook al doen.

De eindexamenleerlingen proberen we zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede afronding van hun schoolcarrière.

Vanmorgen heeft de Minister van Onderwijs besloten om de eindexamens te schrappen. Er is nu meer tijd voor de schoolexamens en de herkansing daarvan. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindcijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was!

Er komt vanuit Den Haag een regeling voor zakken en slagen, waarin voor alle examenleerlingen precies wordt vastgelegd wanneer je geslaagd bent, enzovoort. Zodra we daar meer over weten lichten we u daarover in. We verwachten daar in de loop van volgende week over te horen.

We hebben dus tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. De nu geplande herkansingen voor schoolexamen 3 vallen daar ook onder.  Daarna volgt, na begin juni, een herkansingsregeling. Hoe die eruit gaat zien wordt door het ministerie nog gecommuniceerd. Er is dus genoeg tijd voor de leerlingen om zich goed voor te bereiden hierop.

Wat mag u van ons verwachten de komende tijd?

  1. De schoolleiding gaat tussen nu en 1 april aan het werk om een nieuwe planning en programma op te stellen voor de herkansingen die nog afgenomen moeten worden.
  2. De voorbereidingen op deze herkansingen gaan intussen gewoon door.
  3. De herkansingen worden tot 6 april niet fysiek afgenomen.
  4. De digitale examens die op afstand kunnen worden afgenomen (individueel, mondeling) kunnen wel doorgaan. Leerlingen krijgen in elk geval 3 dagen de tijd om zich hierop voor te bereiden. Iedereen ontvangt hierover dus tijdig bericht.
  5. Op donderdag 2 april geven we u een nadere update van de stand van zaken.

Wat voor ons het allerbelangrijkste is: wij voelen ons verantwoordelijk voor uw en onze veiligheid en gezondheid. En wij staan voor goed onderwijs. Wij gaan daarom goede schoolexamens organiseren, en we doen er alles aan om uw kind er zo goed mogelijk op voor te bereiden. Er is tijd en die benutten we. Uw kind verdient een waardige afsluiting van zijn/haar schoolloopbaan, we doen er alles aan om straks trots te kunnen terugkijken op wat we samen hebben neergezet!

Met vriendelijke groet,
Ank Brent MSc
Rector CCG