Internationalisering

Het Antoniuscollege wil leerlingen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen tot wereldburgers. Wij zien wereldburgers als mensen die zich niet alleen bewust zijn van het effect van hun handelen op de rest van de wereld, maar ook nadenken en leren om weloverwogen keuzes te maken waarmee zij hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Het is daarmee niet afdoende om enkel kennis te vergaren over de wereld; leerlingen worden op onze school ook gestimuleerd om in actie te komen en serieus na te denken over concrete en reële oplossingen voor belangrijke problemen in de wereld. (Internationale) activiteiten blijven een speerpunt van het Antoniuscollege waaraan alle leerlingen moeten kunnen meedoen.

 

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure