Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Update 8 mei

Beste ouders en leerlingen,

Stand van zaken
Woensdag gaf premier Rutte aan dat het openen van de VO-scholen een volgende stap is in het versoepelen van de Corona-maatregelen. Langzaam komt er wat meer bewegingsvrijheid met in achtneming van de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter afstand. Onze docenten en medewerkers zijn blij dat ze binnenkort de leerlingen weer kunnen begroeten. Ze hebben jullie echt gemist! Via teams en alle andere middelen kan er veel maar echt contact en interactie in de klas, gaat voor onderwijsmensen boven alles. Jullie als leerlingen zullen er zeker naar uitkijken om je klasgenoten weer te zien. Het zal wennen zijn, het houden van 1,5 meter afstand, maar het begin is er. Als we samen de richtlijnen respecteren dan zorgen we ervoor dat we Corona de baas blijven!

Heropening VO-scholen
Gisteravond hebben we de VO-protocollen ontvangen waarin de richtlijnen staan die het ministerie in samenwerking met de VO-raad heeft opgesteld om de gedeeltelijke heropening van de VO-scholen mogelijk te maken. Een aantal belangrijke uitgangspunten zoals die op dit moment zijn gecommuniceerd wil ik alvast met u delen:

  • Aan alle leerlingen wordt fysiek (op school) onderwijs aangeboden;
  • Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen per week naar school;
  • Leerlingen komen groepsgewijs naar school;
  • Er wordt waar mogelijk met vaste groepssamenstellingen gewerkt;
  • Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal tijdens de momenten dat zij op school zijn;
  • De docenten wisselen van lokaal;
  • Er wordt geadviseerd in de lokalen te pauzeren (de schoolkantine blijft dicht);
  • Geen kluisgebruik;
  • Hanteren van de RIVM-richtlijnen en 1,5 meter afstandsregel;
  • Kom met de fiets, niet met het OV voor zover mogelijk (hier komen we voor 2 juni nog op terug).

Meer kunt u lezen op de site van de VO-raad: www.vo-raad.nl

De komende tijd gaan we deze protocollen uitwerken. De school wordt ingericht conform de richtlijnen en leerlingen en ouders ontvangen voor 2 juni bericht over de dagen dat zij op school verwacht worden. Hybride onderwijs, een beperkt aantal dagen fysiek op school gecombineerd met thuisonderwijs, blijft waarschijnlijk tot aan de zomervakantie van kracht. Ik hou u tot de start op 2 juni in ieder geval wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de organisatie van het onderwijs op school en thuis.

Namens alle medewerkers van onze scholen wens ik alle leerlingen en ouders een prettig weekend.

Ank Brent MSc
Rector