Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

TTO - Technasium - havo/vwo Breed

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

Tweetalig Onderwijs havo/vwo: are you up for the challenge?

Onze maatschappij wordt steeds internationaler en daardoor spreken we veel vaker Engels. Ook bij opleidingen in Nederland wordt steeds meer Engels gebruikt en het wordt gewoner om in het buitenland te gaan studeren. Het is dus een groot voordeel als je gewend bent om de Engelse taal regelmatig te gebruiken. Bij veel studies en internationaal werk heb je dan een grote voorsprong.

Tweetalig onderwijs (TTO) biedt jou de kans om niet alleen uitstekend Engels te leren, maar je ook breed te ontwikkelen en je horizon te verruimen. Niet alleen intellectueel, maar ook cultureel en sociaal, en dat alles in internationaal perspectief. Heb je zin in een extra uitdaging? Het Antoniuscollege heeft een opleiding tweetalig onderwijs havo en vwo voor leerlingen die deze uitdaging aan willen én meer kunnen.

Wat zijn de kenmerken van tweetalig onderwijs?

 • In de onderbouw krijg je meer dan de helft van de lessen in het Engels.
  * In de brugklassen zijn dat de volgende vakken: bilingual attitude, history, geography, biology, science, art, physical education, computer science and philosophy of religion.
  * In klas 2: history, geography, biology, physics, art, physical education and philosophy of religion.
  * In klas 3: history, geography, biology, physics, chemistry, economics, art, physical education en philosophy of religion.
  In het begin is dit even wennen en zal je meer moeite moeten doen, maar al gauw zal je merken dat je spelenderwijs je mondelinge en schriftelijke vaardigheden vergroot. De leerboeken waaruit je werkt zijn Engelstalig. Dit gaat overigens niet ten koste van je Nederlands, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook krijg je les van een aantal echte native-speakers!

 • In de bovenbouw is nog ongeveer 30% van de vakken die je krijgt in het Engels. Het belangrijkste is dan echter de voorbereiding op je examenjaar waarin je een speciaal examen doet waarmee je jouw niveau voor het vak Engels aantoont: voor VWO TTO is dit het International Baccalaureate (IB) en voor HAVO TTO het Cambridge Advanced (CAE). Verder loopt het VWO TTO en HAVO TTO programma parallel met dat van VWO en HAVO en doe je ook gewoon het Nederlands Centraal Examen. Verderop lees je welke vakken je ook in de bovenbouw in het Engels krijgt aangeboden. Aan het einde van klas 3 krijg je een officieel TTO certificaat, waarmee je kunt aantonen dat je een near native speaker bent.

 • Binnen het TTO speelt de Europese en internationale oriëntatie (EIO) een grote rol. Zowel binnen en buiten de lessen vinden er vele activiteiten plaats die niet alleen je Engels versterken, maar je ook wegwijs maken in een internationale omgeving.

 • De docenten die tweetalig lesgeven hebben hiervoor een officiële bevoegdheid. Alle TTO-docenten zijn opgeleid voor het gebruik van Classroom English. Zij hebben de opleiding gevolgd voor het Cambridge Proficiency certificaat of het Cambridge Advanced certificaat.

 • Content and Language Integrated Learning (CLIL) is de achterliggende didactische methode van het TTO. Deze methode gaat ervan uit dat de taalverwerving niet alleen gebeurt bij de taalvakken, maar ook bij de zaak-, exacte- en creatieve vakken. Door het geven van vakken uit al deze gebieden in een vreemde taal, wordt er buiten de taallessen niet alleen gewerkt aan de vergaring van woordenschat, maar ook aan communicatievaardigheden. Zoals gezegd, uit niets blijkt dat dit ten koste gaat van je Nederlands. Sterker nog, je Nederlands wordt er ook beter van.

 • Tijdens de lessen Duits en Frans is het uitgangspunt doeltaal = voertaal. Zoveel als mogelijk wordt Duits en Frans tijdens de les gesproken. Naast het versterkt talenonderwijs is er ook aandacht voor land en cultuur, worden er authentieke taalsituaties gecreëerd (taaldorp, taalassistent) en worden Europese instrumenten gebruikt (Europees Referentie Kader en Europees taalportfolio) ter voorbereiding van leerlingen op internationaal erkende taalcertificaten.

 • Om een goede kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen, worden er ook meer kosten gemaakt. Zoals na- en bijscholing van docenten in binnen- en buitenland, engelstalig lesmateriaal, kosten Cambridge examens, buitenschoolse programma’s en internationale activiteiten en uitwisselingen. Een deel van deze extra kosten neemt de school voor haar rekening, daarnaast wordt aan ouders/verzorgers een bijdrage van € 450 per jaar gevraagd voor de leerjaren in de onderbouw. In de bovenbouw is de jaarlijkse bijdrage voor havo € 325 en voor het vwo € 415.

 • De kwaliteit van het TTO wordt getoetst door het Europees Platform / Nuffic dat het TTO in Nederland stimuleert en coördineert en een pakket van eisen heeft ontwikkeld. Dit is ‘de standaard’ waar alle TTO scholen aan moeten voldoen. Daarnaast worden zowel het curriculum als de vakdocenten van de TTO lessen beoordeeld via een regelmatige visitatie.

* Mochten de kosten voor u een belemmering vormen om uw kind op onze school aan te melden, dan verzoek ik u om contact op te nemen met de teamleider. Tevens wijzen wij u op het bestaan van de Stichting Leergeld Gouda www.leergeldgouda.nl en op het feit dat in overleg met de teamleider gespreide betaling tot de mogelijkheden behoort.

terug naar boven

Onderbouw

 • De eerste drie jaar zijn voornamelijk op taalverwerving gericht .

 • Internationalisering neemt een belangrijke plaats in. Er is elk jaar een internationaal contact. Het is meer dan een culturele of sportieve reis naar het buitenland. Het is belangrijk dat je verder leert kijken dan je eigen wereld. Dat je kennis maakt met een andere cultuur en hun gewoonten. Dit gebeurt in de vorm van (e-mail)projecten binnen de vakken of vakoverstijgende (e-mail) projecten. Verder neemt elke leerling deel aan een uitwisseling. Dat betekent dat je vijf dagen lang een bezoek brengt aan leeftijdgenoten op een school ergens in Europa. De buitenlandse leerlingen worden op hun beurt op het AntoniusCollege ontvangen en gezamenlijk wordt gewerkt aan internationale activiteiten. Zo leer je dus echt wat de verschillen en overeenkomsten met andere landen zijn! De leerlingen logeren bij elkaar thuis, in gastgezinnen. 

 • In klas 1 wordt een 3-daagse reis naar Hastings georganiseerd waarbij de leerlingen overnachten bij gastgezinnen. Het programma bestaat uit diverse activiteiten waaronder een bezoek aan een Engelse school. In klas 2 en/of 3 vindt er een uitwisseling plaats met één van onze buitenlandse partnerscholen in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Denemarken.

 • Verspreid over de drie leerjaren vinden er nog diverse andere activiteiten plaats zoals Phileas Fogg Theatre company, de dag van Europa, projecten als Global Warning en Nuclear Energy.

terug naar boven

Bovenbouw

In de bovenbouw ligt de nadruk binnen het CAE/IB-programma op diverse vormen van mondeling en schriftelijk taalgebruik en het bestuderen van Angelsaksische literatuur en cultuur.

Klas 4/5 HAVO TTO

Vanaf klas 4 HAVO TTO worden de leerlingen opgeleid om in klas 5 HAVO TTO het Cambridge Advanced Certificate te halen. (Daarnaast worden in het Engels de vakken physical education and philosophy of religion gegeven). Andere vakken worden niet in het Engels gegeven, aangezien de leerlingen in het Nederlands examen moeten doen.

 • Cambridge Advanced English (CAE) is een internationaal erkend examen dat afgenomen wordt door de Universiteit van Cambridge. Het examen opent deuren naar vele opleidingen in het hoger onderwijs, zowel binnen als buiten Europa. Met een CAE certificaat heb je zeker een voorsprong op anderen! Het certificaat levert het bewijs dat je Engels kunt gebruiken op C1 niveau van het ERK. Onze school biedt het CAE als een tweejarige opleiding in het HAVO TTO (4 en 5 HAVO).

Klas 4/5/6 VWO TTO
 • In klas 4 VWO TTO worden de leerlingen opgeleid om op gepaste wijze een begin te maken met het International Baccalaureate. Daarnaast wordt in het Engels het vak global perspective and independent research gegeven.

Voor de leerlingen van de bovenbouw TTO wordt om het jaar een reis naar Oxford en/of Cambridge georganiseerd met onder andere een bezoek aan een universiteit.

terug naar boven

Wat is belangrijk om toegelaten te worden?

 • Het niveau Engels waarmee je binnenkomt is niet belangrijk maar, je 'bilingual attitude' is wel belangrijk: je moet echt bereid zijn om tijdens de TTO-lessen en TTO-activiteiten Engels te spreken.

 • De toelatingseisen zijn: een havo- of vwo-advies met de juiste bijbehorende CITO score. (advies basisschool).

 • Daarnaast is een goede motivatie, een goede werkhouding en doorzettingsvermogen van groot belang.

 • Wanneer je je hebt opgegeven voor TTO krijg je een uitnodiging voor een motivatiegesprek.

 • Aan de TTO opleiding zijn extra kosten verbonden: € 450,- eigen bijdrage per schooljaar + laptop.

Voor vragen en overige informatie kunt u contact opnemen met de coördinator TTO mevrouw Goff: m.goff@carmelcollegegouda.nl.

* Mochten de kosten voor u een belemmering vormen om uw kind op onze school aan te melden, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de financiële administratie: s.vanderstok@carmelcollegegouda.nl.  

terug naar boven
Folder Tweetalig Onderwijs
IB presentatie bovenbouw TTO
GPR presentatie bovenbouw TTO
Uitleg Global Perspectives and Independent Research
Terms and Conditions for taking exams
Verklaring van afkortingen
TTO bijdrage