Terugblik Nederlandse Filosofie Olympiade

Vorig weekend hebben Yndi, Anna-Luna en Tobias uit de 5e klas deelgenomen aan de 10e editie van de Nederlandse Filosofie Olympiade: "We vertrokken vrijdagmiddag samen met de begeleiders, de docenten Filosofie Jori Jansen en Ward Kint (tevens docent GPR) naar het landgoed van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

In deze schone historische setting kwamen bijna 100 Filosofie-leerlingen van meer dan 30 scholen uit Nederland bij elkaar voor de Nederlandse Filosofie Olympiade, om uit te maken wie er vanuit Nederland zou worden afgevaardigd naar de Internationale Filosofie Olympiade in Lissabon later dit jaar".

De spelen stonden in het teken van het thema Democracy and Diversity en werden ondersteund door het departement Filosofie van de Universiteit van Amsterdam. 

De Olympiade werd geopend met een warm welkomstwoord door prof. dr. Van Ruler van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en na een heerlijke gezamenlijke maaltijd, kregen de leerlingen eerst een lezing voorgeschoteld door de voormalige denker des vaderlands Daan Roovers. Zij richtte zich op de triade ‘publieke opinie’ – ‘democratie’ – ‘diversiteit’ en onderscheidde onder meer verschillende strategieën als consensus, dissensus en ophef die in de publieke sfeer worden toegepast. Na de lezing werden er door de aanwezigen vragen gesteld en gediscussieerd over verschillende aspecten van dit thema. Hierbij werd sterk de actualiteit van de opgave om om te gaan met het opkomende fascisme door de leerlingen ingebracht, waardoor het thema ook aan relevantie en gewicht won.
De leerlingen ontvingen ook instructies voor de opgave om een essay te schrijven, en inzicht in het verdere programma met workshops op zaterdag. Daarna trokken zij zich terug op hun hotelkamer, of mengden zich in de lobby met leerlingen van andere scholen, terwijl de docenten met elkaar verder doorspraken over het thema.
Op zaterdagochtend konden de docenten in de ochtend verschillende workshops rondom het thema volgen, terwijl de leerlingen in de grote Frederik van Eeden zaal bedachten welke van de citaten ze zouden gebruiken voor hun essay, dat in slechts 3 uur tijd en in het Engels moest worden geschreven.

Na de lunch was er een omkering en konden de leerlingen ontspannen kiezen uit een diversiteit van workshops, en moesten de docenten aan de slag met de beoordeling van de geanonimiseerde essays volgens de bekende rubrics die ook op het Antoniuscollege worden gebruikt vanuit Filosofie bij de diverse essay-opdrachten die in ons curriculum waren opgenomen. De kwaliteit van de beoordeelde werken liep zeer uiteen.
Twee van onze studenten hadden gekozen voor het citaat van de beroemde filosoof Kant, die betrekking had op zijn ingewikkelde kenleer, waarmee Kant beargumenteert dat de wereld als zodanig, zoals deze op zichzelf is, voor ons onkenbaar is, aangezien deze altijd al bemiddeld wordt door ons waarnemingsvermogen en de interpretatie via ons verstand. Het andere gekozen citaat had betrekking op de verhouding tussen man en vrouw en was genomen uit het werk van de contemporaine filosofe Kate Manne.

Na deze middag nakijken en workshops werd de Olympiade tenslotte afgesloten met de uitreiking van de medailles en lofredes. Helaas waren de afgevaardigden van het Antoniuscollege niet in de prijzen gevallen, maar hebben zij, net als de docenten, toch genoten van de deelname. Zij gingen niet alleen met een certificaat weg, maar verrijkt met de olympische geest vanuit een filosofisch perspectief, en een unieke ervaring rijker.