Is een laptop verplicht?

Informatie- en computertechnologie is niet weg te denken uit modern onderwijs. Het gebruik van digitale leermiddelen wordt op school gestimuleerd en meer en meer geïntegreerd in de lespraktijk van allerlei vakken. 

Wij gaan ervan uit dat iedere leerling zowel thuis als op school de beschikking heeft over een laptop en te allen tijde toegang heeft tot de digitale leermiddelen. Voor wat betreft de hardware werken wij met het principe ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). Mocht uw zoon of dochter geen eigen laptop hebben, dan kunnen er afspraken met school gemaakt worden over het lenen van een laptop. Deze laptop blijft van school en wordt via een bruikleenovereenkomst verstrekt aan de leerlingen.

Kijk hier voor de meestgestelde vragen over laptops op school.

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure