Welke vaardigheden komen er aan bod?

Binnen ieder MCO-project komen minimaal drie 21e eeuwse vaardigheden aan bod. 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die je nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Je hebt 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?
Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.