Wat kun je in klas 4 t/m 6 verwachten als je TTO kiest op het vwo?

Senior TTO-school
In 2020-2021 hebben we onderzocht wat er nodig is om als Antoniuscollege Gouda de stap te zetten om senior vwo-TTO-school te worden. In mei 2021 hebben we de junior TTO certifiactie wederom positief afgerond. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we met de pilot senior vwo TTO-klas in klas 4. Eind van dit schooljaar evalueren we en beslissen dan of we de pilot omzetten in een aanvraag om senior TTO-school te worden in de toekomst. We zijn van plan een ingroeimodel te hanteren, dat zal duren tot en met schooljaar 2024-2025.

Wat mensen vaak denken is dat als je doorgaat met TTO tot en met je eindexamen, dat je dan ook in het Engels examen mag doen. Dit klopt niet: in Nederland moet iedereen in het Nederlands eindexamen doen. Vakken als geschiedenis, biologie en scheikunde worden in de bovenbouw dus in het Nederlands gegeven.

Wel zijn er een aantal vakken en onderdelen waarin je geen centraal eindexamen doet maar die je wel in de bovenbouw afsluit, zoals maatschappijleer, LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Op senior TTO-scholen worden deze vakken wel in het Engels aangeboden, en ook schrijven en presenteren TTO-leerlingen hun profielwerkstuk in het Engels. Een buitenlandse stage behoort ook tot het programma.

Wij kiezen er voor om in schooljaar 2021-2022 de pilot het vak LEF in het Engels PRE (philosophy, religion and Ethics) genaamd aan te bieden.

vwo
Op het vwo volg je in klas 4 Engels op Cambridge Advanced-niveau, en je sluit dit datzelfde jaar af met het Cambridge Advanced-examen. Daarna ga je in klas 5 en 6 voor Engels verder met het International Baccalaureate (IB)-programma English Language and Literature A. Dit programma is ontworpen voor leerlingen voor wie Engels de moedertaal is, en hierin word je uitgedaagd om verder boven jezelf uit te stijgen. Het is een officiële pre-universitaire opleiding waarin je dingen leert die je nodig hebt voor de universiteit: op hoog niveau essays (een soort opstellen) schrijven, echt kritisch kijken naar de teksten die je leest en het houden van presentaties. Met dit diploma op zak, hoef je vaak geen toelatingstoets meer te doen voor opleidingen in het buitenland, en heb je een streepje voor als er geloot moet worden of als je een buitenlandse stage wil gaan doen na je middelbare school.

Naast het IB-programma volg je ook het pre-universitaire vak Cambridge Global Perspectives and Independent Research (GPR). Dit vak volg je in plaats van het vak maatschappijleer, en dit gaat dieper in op grote wereldproblemen en helpt je, net als het IB-programma, om goed voorbereid naar de universiteit te gaan. Je leert onder andere kritisch denken, hoe je een goed onderzoek opzet en hoe je goed verslag doet van dat onderzoek. Als je ervoor kiest om voor dit vak een Independent Research Report te schrijven, telt dit ook meteen als je profielwerkstuk.

Ook ga je op reis naar Oxford en/of Cambridge, waarbij je onder andere een universiteit bezoekt. Je mag ook een buitenlandse stage doen. Je moet hiervoor wel alles zelf regelen, maar je kan hier een week vrij voor krijgen van school.