TTO in 4 t/m 6 vwo

vwo
Als je voor TTO kiest, zou je verwachten dat je je examens in het Engels aflegt, echter in Nederland moet iedereen in het Nederlands eindexamen doen. Vakken als geschiedenis, biologie en scheikunde worden in de bovenbouw dus in het Nederlands gegeven.

Wel is er een aantal vakken en onderdelen waarin je geen centraal eindexamen doet maar die je wel in de bovenbouw afsluit, zoals maatschappijleer, LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding. Op senior TTO-scholen worden deze vakken wel in het Engels aangeboden, en ook schrijven en presenteren TTO-leerlingen hun profielwerkstuk in het Engels. Een buitenlandse stage behoort ook tot het programma. Het vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie) bieden wij in het Engels aan als PRE (philosophy, religion and Ethics).

International Baccalaureate
Op het vwo volg je in klas 4 Engels op Cambridge Advanced-niveau, en je sluit dit datzelfde jaar af met het Cambridge Advanced-examen. Ook word je in jaar 4 voorbereid op het IB-programma (International Baccalaureate), want in klas 5 en 6 voor Engels verder met het International Baccalaureate English Language and Literature A. Dit programma is ontworpen voor leerlingen voor wie Engels de moedertaal is, en hierin word je uitgedaagd om verder boven jezelf uit te stijgen. Het is een officiële pre-universitaire opleiding waarin je dingen leert die je nodig hebt voor de universiteit: op hoog niveau essays (een soort opstellen) schrijven, echt kritisch kijken naar de teksten die je leest en het houden van presentaties. Met dit diploma op zak, hoef je vaak geen toelatingstoets meer te doen voor opleidingen in het buitenland, en heb je een streepje voor als er geloot moet worden of als je een buitenlandse stage wil gaan doen na je middelbare school.

Ook ga je op reis naar Oxford en Cambridge, waarbij je onder andere een universiteit bezoekt. Daarnaast ge je een buitenlandse stage doen, waarvoor je veel zelf moet regelen (verblijf en reis), maar goed ondersteund wordt door de school.

Cambridge
Naast het IB-programma volg je ook het pre-universitaire vak Cambridge Global Perspectives and Independent Research (GPR). Dit vak volg je in plaats van het vak maatschappijleer, en dit gaat dieper in op grote wereldproblemen en helpt je, net als het IB-programma, om goed voorbereid naar de universiteit te gaan. Je leert onder andere kritisch denken, hoe je een goed onderzoek opzet en hoe je goed verslag doet van dat onderzoek. Als je ervoor kiest om voor dit vak een Independent Research Report te schrijven, telt dit ook meteen als je profielwerkstuk.