Jouw magische mix

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO (Tweetalig onderwijs). Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Je doet ‘gewoon’ havo of vwo, maar verdiept je misschien in de Chinese taal en cultuur, sport, gaat On Stage, strijdt voor een schone wereld, discussieert, doet extra Frans of Duits, maakt en samplet muziek… Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

Persoonlijk onderwijs

Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je een programma dat bij je past, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren. Lees meer

 

We kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les.

Individuele begeleiding

Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Lees meer

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Onze leerroutes

Op het Antonius kies je voor Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium of havo / vwo (atheneum of gymnasium) Breed. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslis je pas na een jaar wat écht bij jou past: Technasium of havo/vwo Breed. Lees meer

Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen doe je MMM, kun je naar de theaterklas, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.

MMM (cultuur- en talentprogramma)

Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Het gehele aanbod bekijk je in 'Lees meer'.

Theaterklas, Schoolband, Spot en sport… MMM is erg leuk. En misschien wil jij meer doen, ook na school! Dat kan op het Antonius. Want we zijn enorm actief op sportief en cultureel gebied. De meeste activiteiten worden professioneel begeleid en bij de Theaterklas werk je altijd aan een bijzondere voorstelling.Lees meer

MMM 2 keer per week voor iedereen!

Coaching (hoog)begaafden

Meer of hoogbegaafd kun je zijn op alle niveaus. We zien het snel als je meer aankunt dan de ‘gewone’ lesstof of misschien onderpresteert. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. Lees meer

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

De wereld in en om de klas

Wat ooit ver leek is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Lees meer

Via e-twinning houd je contact met scholen in Europa

European Parliament’s Ambassador School

Het European Parliament’s Ambassador School programma ging in 2009 in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Sinds 2013 viert het Antoniuscollege in mei/juni de ‘Dag van Europa’. Het vieren van de ‘Dag van Europa’ is een verplicht onderdeel binnen deelname aan het programma ‘Een 10 van Europa’ waarmee wij in het schooljaar 2012–2013 zijn gestart. Inmiddels is deze naam veranderd in ‘European Parliament Ambassador School’ (EPAS).

Op de eindexamen klassen na doen alle klassen hieraan mee. Voor elk leerjaar wordt er een programma met diverse internationale activiteiten gemaakt.

De onderbouwklassen starten met een introductiefilm en opdrachten over de Europese Unie. Daarna zijn er diverse groepsopdrachten zoals bijvoorbeeld:het paspoortenspel, wat is het beste EU land om in te wonen, een alternatieve Tour de France, het ontwerpen van een internationale trein, een reclamespotje, of een vlog. De tto-leerlingen maken de opdrachten in het Engels. Alle leerlingen presenteren hun opdracht in de klas.

Voor de bovenbouwklassen worden gastsprekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (EU Back to School) uitgenodigd omtrent een thema zoals bijvoorbeeld de Brexit of vluchtelingen. Ook wordt er gebruik gemaakt van gastsprekers van diverse (internationale) organisaties. Sinds 2018 brengt klas 4V op deze dag een bezoek aan het Europees parlement in Brussel.

Het EPAS programma vindt haar oorsprong in Nederland en wordt geregisseerd vanuit het Europees Parlement Liaison Bureau Nederland in Den Haag.

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School-programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa. Het totale programma sluit volledig aan bij Europees Burgerschap. Het EPAS heeft nu ook een internationale eTwinning-groep en een internationale EPAS website.

EPAS draait in alle lidstaten van de Europese Unie, en kent in Nederland 95 deelnemende scholen uit praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. 50 daarvan zijn er geaccrediteerd en dat is belangrijk in het kader van o.a. het aanvragen van Erasmus+-subsidies.

Sinds juni 2015 is het Antoniuscollege een van de 61 deelnemende scholen die zich officieel EPAS mag noemen.

Kwaliteitseisen en visitatie
Scholen worden begeleid vanuit het Europees Parlement bureau Nederland in Den Haag. Elk schooljaar worden de bij dit onderwijsproject aangesloten scholen gevisiteerd. De visitatiecommissie spreekt met docenten, ouders en leerlingen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag de school zich officieel ‘Europees Parlement Ambassador School’ noemen. De school ontvangt dan een plaquette die een prominente plaats in school kan innemen. Hierbij hoort ook een certificaat voor de leerling ambassadeurs. Deze toekenning en het predicaat worden jaarlijks getoetst.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Verbree, coördinator internationalisering, Senior Ambassadeur Europees Platform: m.verbree@carmelcollegegouda.nl.