European Parliament’s Ambassador School

Het European Parliament’s Ambassador School programma ging in 2009 in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Sinds 2013 viert het Antoniuscollege in mei/juni de ‘Dag van Europa’. Het vieren van de ‘Dag van Europa’ is een verplicht onderdeel binnen deelname aan het programma ‘Een 10 van Europa’ waarmee wij in het schooljaar 2012–2013 zijn gestart. Inmiddels is deze naam veranderd in ‘European Parliament Ambassador School’ (EPAS).

Op de eindexamen klassen na doen alle klassen hieraan mee. Voor elk leerjaar wordt er een programma met diverse internationale activiteiten gemaakt.

De onderbouwklassen starten met een introductiefilm en opdrachten over de Europese Unie. Daarna zijn er diverse groepsopdrachten zoals bijvoorbeeld:het paspoortenspel, wat is het beste EU land om in te wonen, een alternatieve Tour de France, het ontwerpen van een internationale trein, een reclamespotje, of een vlog. De tto-leerlingen maken de opdrachten in het Engels. Alle leerlingen presenteren hun opdracht in de klas.

Voor de bovenbouwklassen worden gastsprekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (EU Back to School) uitgenodigd omtrent een thema zoals bijvoorbeeld de Brexit of vluchtelingen. Ook wordt er gebruik gemaakt van gastsprekers van diverse (internationale) organisaties. Sinds 2018 brengt klas 4 vwo op deze dag een bezoek aan het Europees parlement in Brussel.

Het EPAS programma vindt haar oorsprong in Nederland en wordt geregisseerd vanuit het Europees Parlement Liaison Bureau Nederland in Den Haag.

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School-programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa. Het totale programma sluit volledig aan bij Europees Burgerschap. Het EPAS heeft nu ook een internationale eTwinning-groep en een internationale EPAS website.

EPAS draait in alle lidstaten van de Europese Unie, en kent in Nederland 95 deelnemende scholen uit praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. 50 daarvan zijn er geaccrediteerd en dat is belangrijk in het kader van o.a. het aanvragen van Erasmus+-subsidies.

Sinds juni 2015 is het Antoniuscollege een van de 61 deelnemende scholen die zich officieel EPAS mag noemen.

Kwaliteitseisen en visitatie
Scholen worden begeleid vanuit het Europees Parlement bureau Nederland in Den Haag. Elk schooljaar worden de bij dit onderwijsproject aangesloten scholen gevisiteerd. De visitatiecommissie spreekt met docenten, ouders en leerlingen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag de school zich officieel ‘Europees Parlement Ambassador School’ noemen. De school ontvangt dan een plaquette die een prominente plaats in school kan innemen. Hierbij hoort ook een certificaat voor de leerling ambassadeurs. Deze toekenning en het predicaat worden jaarlijks getoetst.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Verbree, coördinator internationalisering, Senior Ambassadeur Europees Platform: m.verbree@carmelcollegegouda.nl.

 

Zit je in groep 8? Wij helpen je graag op weg!

Kiezen voor een nieuwe school is een belangrijke keuze waar je goed over wilt nadenken. Daarbij willen wij je graag helpen. Lees snel verder en ontdek waarom het Antoniuscollege vast ook bij jou past!

Activiteiten voor groep 7 & 8 Bekijk onze brochure